Rick Warren: Jak se můžeš vrátit k Bohu?

„Pokud mne chcete najít a myslíte to opravdu vážně, a pokud o to stojíte víc než o cokoli jiného, pak vás zcela určitě nezklamu“ (Jeremjáš 29,13 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Nevím, kde dneska jsi. Třeba daleko od Boha. Možná jsi léta nebyl v kostele – nebo snad jen dva tři měsíce. Možná máš za sebou jeden z takových těch týdnů, kdy tě trýznila myšlenka: „Opravdu nevnímám, že by Bůh byl v mém životě přítomen.“ A přitom všichni tolik prahneme po Boží blízkosti…

Jak se k němu můžeš vrátit?

Zde je cesta k duchovní proměně, která tě přivede zpět k Bohu: je třeba tří kroků.

1 Přiznej si, že máš dosavadního života plné zuby.

Dokud ti nedojde, že tě tvůj dosavadní způsob života neuspokojuje, nic se nestane. Teprve až budeš schopen říci:,„Tohle se mi nelíbí. Pořád samá únava a zátěž, věčná frustrace, která mě vyčerpává. Neustále jsem přepracovaný, a už to neunesu. A unavuje mě i to, že vnímám, jak jsem daleko od Boha.“

Proč tě Bůh nechává dospět do tohohle bodu? Protože tě sice má rád takového, jaký jsi, ale na druhé straně tě má příliš rád na to, než aby tě nechal v tomhle stavu. Nechce, abys svůj život promarnil.

U Jeremjáše 29,13 nám Bůh říká: „Pokud mne chcete najít a myslíte to opravdu vážně, a pokud o to stojíte víc než o cokoli jiného, pak vás zcela určitě nezklamu“ (Jeremjáš 29,13 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

2 Přiznej se k svému hříchu.

Izajáš 59,2 říká: „Problém je v tom, že vás vaše hříchy oddělily od Boha. To kvůli nim se od vás odvrátil“ (podle autorem zvoleného překladu The Living Bible – TLB).

Stalo se ti někdy, že ses modlil a přitom ti bylo, jako by Bůh byl vzdálen milióny kilometrů – nebo jako by se mezi tebou a Bohem tyčila zeď?

Odkud se tohle bere? Tvoje hříchy tě oddělily od Boha. Když si ale připadáš od něj daleko, tak hádej: kdo z vás dvou se tedy vzdálil tomu druhému? Bůh byl a je stále tady. Miluje tě bezpodmínečnou láskou a čeká, že si svůj hřích přiznáš – a pak s ním budeš zase schopen mít správný vztah.

3 Vzdej se nadvlády 

V 2. listě Korintským 3,18 Bible říká: „Všichni vyzařujeme Pánovu slávu a on nás proměňuje, abychom byli jako on. Tato proměna v našem nitru je zdrojem stále větší slávy – a ta pochází od Boha, který je Duch“ (podle autorem zvoleného překladu New Century Version – NCV).

Opravdová proměna nastává, když se tvé srdce přestane soustředit na sebe a soustředí se na Boha. Už jsi k tomu dospěl?

K takové změně nedojde přes noc. Po celý tvůj život na tobě bude Bůh pracovat. Aby však ten proces vůbec začal, musíš se rozhodnout pro pokání a pro to, že budeš „s ohledem na Boží milosrdenství přinášet své [tělo] jako živou oběť“ (Římanům 12,1, podle autorem zvoleného překladu New International Version – NIV).

Bůh touží být ti nablízku – a slibuje, že pokud jej budeme vážně hledat, nezklameme se!

 

Otázky k zamyšlení

  •  Proč je někdy těžké vzdát se věcí, které pro tebe znamenají zátěž?
  • Jak otevírá vyznání hříchu dveře k tomu, abys duchovně rostl a přiblížil se Ježíši?
  • Co to znamená být živou obětí?

 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář