Rick Warren: Jak žít v Boží moci

„Neboť Boží království není jen spousta povídání; je to život v Boží moci“ (1. Korintským 4:20 – podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

 

Chceš-li prožívat naplněný život, musíš žít v Boží moci.

V 1. listě Korintským 4:20 Bible říká: „Neboť Boží království není jen spousta povídání; je to život v Boží moci“ (podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

Věděls, že Bůh nežehná lidem, kteří se spoléhají sami na sebe? Žehná těm, kteří závisejí na něm a kteří se mu poddali.

Bůh si tě chce používat, ale musíš žít v jeho moci. List Efezským 3:20-21 říká: „Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva…“

Bůh je mocen dát víc, než si vůbec dokážeš představit. Jak tedy dostaneš Boží moc do svého života? Třemi možnými způsoby:

1. Modlitbou.

Pokud v tvém životě Boží moc nepůsobí, může to znamenat, že se nemodlíš. Modlitba a moc jdou spolu ruku v ruce.

2. Riskantním postupem – poslušností Boha.

Pokud se odvažuješ dělat, co od tebe Bůh žádá – i když je to třeba těžké, nepopulární, dokonce nákladné a třeba to ani nedává smysl, ba dokonce to tak nedělá nikdo jiný – pak Bůh tvůj život naplní svou mocí.

3. Tím, že se nevzdáš.

Nevzdej to! Má-li Bůh posílit tvou víru, musí ji zkoušet. Když procházíš těžkostmi a řešení pořád nikde, samá slepá ulička, beznaděj, zastrašování – tak to tě Bůh zrovna učí, abys mu důvěřoval. Jen vydrž – však on ti požehná!

 

Otázky k zamyšlení 

•   Jak poznáš, když v tvém životě působí Boží moc?

•   Jak právě teď Bůh zkouší tvou víru? V čem chceš, aby ti touto cestou požehnal?

•   Jaká rizika kvůli Bohu podstupuješ?

 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2018 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář