Rick Warren: Jsi povolán ke svobodě

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří“ (Galatským 5,13).

 Bůh chce, abys žil ve svobodě. Nech si to trošku zakořenit v srdci!

 Skutečně – Bible říká: „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří“ (a sestry – Galatským 5,13). Tvým povoláním je svoboda. Bůh nechce, abys vedl upjatý, omezený život. Chce, abys měl život překypující!

Ježíš říká: „Já jsem přišel, aby (moje ovce) měly život a měly ho v hojnosti“ (Jan 10,10).

Nežiješ-li naplno a spokojeně, není to proto, že by ti Bůh takový život nepřál, nýbrž protože tě chce osvobodit. Od čeho?

•   Od trápení z minulosti. To, čeho je ti líto, nebo co tě rozhořčuje, ti brání být tím vším, čím tě Bůh chce mít.

   Od tlaků v přítomnosti. Totiž od zátěže či vyčerpanosti, jimž jsi vystaven při snaze zvládnout složitost každodenního života.

•   Od pesimismu při pomyšlení na zítřek. To znamená od ustaranosti, s níž si spojuješ budoucnost – ať už svou, nebo svých milovaných.

Bůh chce, abys byl od toho všeho svobodný!

Jak na to? Napoj se na energii Velikonoc. Bůh ti zpřístupnil tutéž energii, která před dvěma tisíci lety vzkřísila Ježíše Krista z mrtvých.

Bible říká: „I já se modlím, abyste pochopili tu neuvěřitelnou velikost Boží moci pro nás, kteří mu věříme. Je to táž úžasná moc, která vzkřísila Krista z mrtvých“ (Efezským 1,19-20, podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

Táž síla, která odstranila kámen od Ježíšova hrobu, otevře bránu vězení, které drží v poutech tebe.

K zamyšlení

•   Jaké lítosti a hořkosti z minulosti ti bránily poznat to nejlepší, co pro tebe Bůh v životě má?

•   Od kterých starostí a zátěže by tě měl podle tebe Ježíš osvobodit dnes?

•   Jak se napojuješ na energii Vzkříšení?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář