Rick Warren: Když něčemu nerozumíš – důvěřuj Bohu

„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej” (Přísloví 3,5).

Znám mnoho lidí, kteří Boha prosí, aby jim zajistil úspěch, aniž by nejprve zkusili udělat, co od nich žádal. To však není víra.

 Víra vždy vyžaduje riziko. Víra znamená, že uposlechneš, i když nerozumíš.

Například odpustit; to nikdy nevypadá jako dobrý nápad – dokud si to nevyzkoušíš. Přitom je to ale jedna z největších zkoušek tvé víry. Může se zdát, že odpustit tomu člověku není správné, že to není spravedlivé. Odpuštění je ale vždycky správnou volbou, ať jsi tomu schopen porozumět nebo ne.

Vzpomínáš si, jak ti v dětství rodiče řekli, abys udělal něco, co ti připadalo nesmyslné? Ale po bitvě je každý generál; dnes to můžeš ze zpětného pohledu pochopit tak, jak tomu rozuměli rodiče.

A právě tak to funguje i u Boha.

Víra dělá správné kroky i tehdy, když vypadají nesmyslně. V Příslovích 3,5 se praví: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ Ty nikdy nevidíš celkový obraz, ale Bůh ano.

Velký příklad nám k tomu Bible podává v Gedeónově příběhu v 7. kapitole knihy Soudců. Do bitvy proti sto třiceti pěti tisícům nepřátelských vojáků vzal  Gedeón tři sta Izraelců; na jednoho připadalo čtyři sta padesát nepřátel! Bůh přikázal, aby si vojáci vzali pochodně, polnice a hliněné džbány; takový povel musel být Gedeónovi určitě k smíchu.

Pak Bůh Gedeónovi řekl, ať pochodně schovají pod hrnce, aby v noci nebylo světlo vidět, a ať obcházejí nepřátelský tábor. „Až vám řeknu,“ pravil Bůh, „zatrubte na polnice a rozbijte džbány, aby se ve tmě náhle rozzářilo světlo pochodní. Bude to vypadat, jako když tábor obkličuje obrovská armáda. Propukne tak hromadný zmatek a skončí to vzájemným bojem nepřátelských vojáků mezi sebou.“

Gedeón uposlechl, i když mu to nedávalo žádný smysl! Izraelci zaduli do polnic, rozbili své džbány a odhalili světlo pochodní. Tím šokem ze sna vyburcovaní vojáci začali místo s Izraelci bojovat mezi sebou. Gedeón udělal, co mu Bůh řekl, a Izraelci bitvu vyhráli.

Někdy tě Bůh vyzve k něčemu, co vypadá šíleně – třeba abys šel bojovat proti drtivé přesile. Víra znamená uposlechnout Boha, i když nerozumíš, co po tobě vlastně chce.

Žít vírou bez rizika nelze. Když ale od tebe Bůh něco žádá, ví proč. Můžeš mu důvěřovat.

Otázky k zamyšlení 

•   Co z toho, k čemu tě Bůh vyzval, bylo nejšílenější? A jak to dopadlo?

•   Bible říká, že bychom neměli spoléhat na vlastní rozumnost. Existují určité oblasti, v nichž býváš obzvláště v pokušení důvěřovat spíše vlastním nápadům než Božím? Proč?

•   Čeho se nejvíc obáváš, když od tebe Bůh žádá něco, čemu nerozumíš?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

1 Komentář

  1. „Někdy tě Bůh vyzve k něčemu, co vypadá šíleně …“
    Určitě je třeba věřit a poslouchat, i když nechápeme, proč. Vždyť už ve Starém zákoně je psáno:
    „Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit.“

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář