Rick Warren: Klíč ke zlepšení tvých vztahů

„Váš postoj musí být stejný jako můj. Já, Mesiáš, jsem totiž nepřišel, aby mi lidé sloužili, nýbrž přišel jsem sloužit a za mnoho lidí dát výkupné“ (Matouš 20,28; podle autorem zvoleného překladu The Living Bible – TLB).

Chceš znát klíč, který ti v životě otevře cestu k lepším vztahům?

 Musíš se naučit sloužit.

Kořenem většiny problémů ve vztazích je sebestřednost. Určitě se přitom potýkáš i s ledasčím jiným, ale ta sebestřednost je kořenem skoro vždycky. Když něco chceme, tak to zkrátka chceme. Nikdo z nás neustoupí – a už je z toho konflikt.

Proto je třeba, abys opustil svůj vlastní úhel pohledu a naučil se sloužit. Služba jiným lidem tě mění, a přitom proměňuje i tvé vztahy.

Jednou z největších lekcí, které tě chce Bůh během tvého pobytu na této planetě naučit, je cesta k nesobeckosti. Je to celoživotní kurs. Mnoho lidí ho žel od začátku do konce života neabsolvuje.

Ty se ale můžeš rozhodnout žít jinak. Naučit se nebýt sobec. Jak? Je to vážně jednoduché: kopíruj Ježíše!

On sám to vyjadřuje slovy: „Váš postoj musí být stejný jako můj. Já, Mesiáš, jsem totiž nepřišel, aby mi lidé sloužili, nýbrž přišel jsem sloužit a za mnoho lidí dá tvýkupné“ (Matouš 20,28; podle autorem zvoleného překladu The Living Bible -TLB).

Až zas budeš v Bibli číst o Ježíšově životě, všimni si, jak jednal s jinými. Jak vždycky dával druhým přednost před vlastní osobou. Pokud budeš napodobovat jeho postoj, pak nebudeš žít pro své vlastní dobro, nýbrž pro dobro jiných. Všude v evangeliích se Ježíš takto projevoval!

Nauč se to tak dělat. Tvé vztahy se budou zlepšovat – a nejenže se staneš podobnějším Ježíši, ale také přátelé si tě budou více vážit a mít tě raději. Lidé touží být v blízkosti těch, kteří se neustále snaží sloužit a neprosazují jenom to, oč jde jim samotným.

Nesnaž se být zajímavý, nýbrž zajímej se sám – o ty druhé. Pak tě budou považovat za největšího člověka na světě. Většina je totiž těch, kteří se zajímají jen sami o sebe. Budeš-li se zajímat o ně, ocení to – a možná si řeknou: „Popovídat si s ním je ohromné – druhý takový snad nikdy nežil!“

Víš, co o nesobecké službě říká Bible? „Budete-li sloužit Kristu s tímto postojem, budete se líbit Bohu, a také jiní si vás budou vážit” (Římanům 14:18; podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

Nesobeckost dá tvým vztahům novou podobu.

Otázky k zamyšlení

 •   Kdo v tvém životě je dobrým příkladem nesobeckého služebníka?

•   Kdy ti nesobecký přístup k lidem připadá nejobtížnější? Proč?

•   Který vztah můžeš tento týden nesobeckou službou tomu druhému vylepšit?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář