Rick Warren: Měj rád lidi – srdcem

„Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci“ (Filipským 1:7).

Přišel jsem na to, že pokud mi lidé neleží na srdci, jdou mi na nervy. Neleží-li ti na srdci tvé děti, jdou ti na nervy – a kdo ti asi tak ještě jde na nervy, neleží-li ti na srdci tvá manželka či manžel?

Důvodem, proč je tolik manželství bitevním polem, je, že na sebe manželé reagují spíš myslí než srdcem. Když ti manželka řekne, že se cítí deprimovaná, naslouchej jí: jde o legitimní záležitost. A řekne-li tvůj manžel: „Myslím, že tohle není správné; měli bychom to udělat jinak – takhle,“ popřej mu sluchu.

Láska od srdce znamená porozumět, proč se někdo cítí tak, jak se cítí. Ptej se, a pak naslouchej. Vyslechni si, co ho bolí, zajímej se o jeho problémy, zjisti si, jak je jeho motivace. Je třeba, abys rozuměl náladám svých nejbližších, tomu, proč jednají právě takto a ne jinak. Bude-li ti na tom opravdu záležet, tak na to přijdeš.

Jak milovat lidí, které podle tebe rád mít nelze – dokonce ani tehdy, když jim a jejich náladám rozumíš? „Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši“ (Filipským 1:8). Řecké slovo afekt, zde vroucnost, je výrazem pro střeva nebo pro vnitřnosti. Příslušníci řecké společnosti se domnívali, že sídlem emocí je žaludek, játra – tedy vnitřní orgány.

Pavel tím říkal: „Niterně k vám cítím lásku.“ To není láska přirozená, nýbrž nadpřirozená. Pavel to tedy neříkal sám od sebe, nýbrž šlo o vroucnost vyvolanou Kristem. Lidská láska se opotřebuje, vyschne a zvadne dřív, než by přinesla plody. Jedinou láskou, která vytrvá navzdory bolesti srdce a obtížím za těžkých okolností, je láska Boží – niterná vroucnost Ježíše Krista.

Jak tedy dospět k této niterné lásce? „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“(Římanům 5:5). Boží láska není něco, k čemu se dopracuješ sám. Je to něco, co ti do srdce vlévá Duch svatý, pokud mu dovoluješ, aby v tobě každý den žil.

 

Otázky k zamyšlení 

•   Jak vypadá láska k lidem, které milovat nelze? Viděl jsi někdy takovou lásku v praxi?

•   Jakým způsobem můžeš lépe naslouchat – tak, abys uslyšel, co bolí, porozuměl problémům nebo přišel na to, co je motivací tvého manželského partnera (nebo blízkých rodinných příslušníků)?

•   Jak se můžeš naučit lépe naslouchat – tak, abys slyšel bolest a porozuměl problémům, které třeba prožívají jiní lidé z tvého života?

 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář