Rick Warren: Nejvíce dosáhneme spoluprací

„Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“ (Matouš 25,40).

Kazatel 4,9-12 říká: „Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.  Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!“

Tento úsek toho hodně vypovídá o spolupráci v křesťanské službě s jinými lidmi. Lze jej však shrnout do tří tezí:

1. Spolupráce dodá našemu úsilí maximální účinnost.

Vykonáme víc. Chceš, aby tvé životní dílo zasáhlo celý svět? Pak spoj své úsilí s dalšími lidmi ve sboru. Co totiž děláme společně jako tělo Kristovo, bude mít mnohem větší význam než naše individuální činnost. Kapička deště pro poušť neznamená mnoho, ale milión takových kapiček ji může proměnit v zahradu.

2. Spoluprací minimalizujeme své selhání.

V 10. verši klade Kazatel otázku: sloužíš-li na vlastní pěst a upadneš – kdo tě zvedne? Sloužíme-li však společně a jeden upadne, druzí mu hned pomohou vstát. Řekni – nemá to prostou, ale hlubokou pointu? Spolupráci s jinými lidmi potřebujeme jak pro vzájemné povzbuzení, tak kvůli tomu, aby našich selhání bylo co nejméně.

Reklama

 

3. Spoluprací mobilizujeme své zdroje. 

Spojíme-li své zdroje a fondy, dosáhnou dál. Stulíte-li se pod jednu přikrývku dva, nebude teplo jen jednomu, nýbrž dvěma.

U Matouše 25,40 Ježíš učil: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

Otázky k zamyšlení

Proč chceme tolikrát něco raději udělat sami, než abychom se spojili s jinými?

Z které oblasti své služby máš takovou zkušenost, že týmová spolupráce dokázala maximalizovat dopad tvého vlastního úsilí?

Brání ti něco investovat vlastní čas, energii a zdroje do sboru? A pokud ano – co je tou brzdou?

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Kategorie: Komentáře

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář