Rick Warren / Nespokoj se s pouhou vírou; buď součástí!

„Boží rodinou je církev živého Boha, pilíř a základ pravdy“ (1. Timoteovi 3,15 – podle autorem zvoleného překladu GOD´S WORD Translation – GW)

Bůh nás povolává, abychom mu patřili, ne pouze věřili.

I v dokonalém, bezhříšném prostředí Edenu Bůh řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám“ (Genesis 2,18).

Jsme stvořeni pro společenství, uzpůsobeni pro přátelství, zformováni pro rodinu – a nikdo z nás nemůže jen sám splnit Boží záměry. Bible nic neví o nějakých solitérních svatých či duchovních poustevnících.

Tvůj vztah s Kristem je sice osobní, Bůh však nikdy nechtěl, aby byl soukromý. V Boží rodině jsi spjat s každým dalším věřícím. Bible říká: „V Kristu, ač je nás mnoho, tvoříme jedno tělo, a každý úd patří ke všem ostatním“ (Římanům 12,5, podle autorem zvoleného překladu New International Version – NIV).

Následovat Krista znamená přináležet, ne pouze věřit. Britský spisovatel a teolog C.S. Lewis poznamenal, že slovo členství je křesťanského původu, ale svět ho připravil o původní význam. Obchody nabízejí „členům“ slevy a inzerenti si pomocí jmen těchto „členů“ vytvářejí seznamy adresátů. Členství ve sborech se často scvrkne jen na zápis tvého jména do kartotéky; nikdo od takového členství nic nežádá ani neočekává.

Pro Pavla ale být členem – údem – církve znamenalo být živoucím ústrojím živého těla – nepostradatelnou součástí těla Kristova, vzájemně propojenou s ostatními. Je třeba, abychom znovuobjevili a praktikovali členství v jeho biblickém významu. Církev je tělo, ne budova; je to organismus, nikoli organizace – tato pravdivá vysvětlení najdeme například v listě Římanům 12,4-5, 1. Korintským 6,15 a 1. Korintským 12,12-27.

Otázky k zamyšlení

·      Jakým způsobem uzavíráš svůj vztah s Kristem do soukromí?

·      Co to z praktického hlediska vyžaduje, aby každý úd „přináležel ke všem ostatním“?

·      Jak uvádíš do praxe biblický význam členství ve vlastním sboru?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář