Rick Warren: Obnovovat vztahy stojí za to

Pokud vám následování Krista vůbec něco dává, pokud  jeho láska pro váš život nějaký význam, pokud pro vás něco znamená společenství Ducha … buďte navzájem v souladu, milujte se, žijte v přátelství, které má duchovní hloubku“ (Filipským 2,1-2 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Vždycky má cenu dát vztahy do pořádku.

Veškerý smysl života je v tom, abychom se učili lásce; a Bůh si přeje, abychom si vážili vztahů a s veškerým úsilím se je snažili udržovat – ne abychom se jich vzdávali při sebemenší rozepři, zranění nebo konfliktu. 

Vážně! Bible nám říká, že obnovovat vztahy je služba, kterou nám svěřil Bůh. Právě proto se tolik míst v Novém zákoně zaměřuje na vyučování o tom, jak být spolu navzájem v souladu.

Apoštol Pavel učí, že naše schopnost vycházet dobře s druhými je známkou duchovní zralosti. Kristus chce, aby svět nás – jeho rodinu – poznával podle naší vzájemné lásky; rozbitá přátelství jsou tudíž pro nevěřící velice špatným svědectvím. Proto dělalo Pavlovi takovou starost, že v korintském sboru docházelo k roztržkám, že tam vznikaly soupeřící strany a že se členové dokonce navzájem poháněli před soud. 

Reklama

Napsal jim: „Styďte se! Přece se ve vašem společenství musí najít aspoň jeden moudrý člověk, který ty hádky mezi křesťany dokáže usmířit (1. Korintským 6,5, podle autorem zvoleného překladu Good News Translation – GNT). Bylo pro něj otřesné, že nikdo ve sboru nebyl tak zralý, aby pomohl konflikt vyřešit smírnou cestou. V témže listě uvedl: „Říkám to s veškerou naléhavostí: musíte spolu vycházet v míru“ (1. Korintským 1,10 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Chceme-li, aby nám Bůh v životě žehnal a aby se o nás vědělo, že jsme Boží děti, musíme se naučit být šiřiteli pokoje. Ježíš řekl: „Požehnaní jsou ti, kteří působí pokoj, neboť budou nazváni dětmi Božími“ (Matouš 5,9; podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

Všimni si, že Ježíš neřekl: „Požehnaní jsou mírumilovní“ (protože pokoj miluje každý), ani „Požehnaní jsou pokojní“ – tedy ti, které jako by nikdy nic nedokázalo vytrhnout z klidu. Řekl: „Požehnaní jsou ti, kteří působí pokoj“ – ti, kteří aktivně usilují o vyřešení konfliktu. 

Šiřitelé pokoje jsou vzácní, protože pracovat pro pokoj je náročné. Protože tě ale Bůh zformoval tak, abys byl součástí Boží rodiny, je to jedna z nejdůležitějších dovedností, jakých můžeš dosáhnout! 

 

Otázky k zamyšlení:

•   Kteří z tvých známých jsou šiřiteli pokoje? Jak bys popsal jejich charakter?

•   Jakou jednu věc bys dnes mohl udělat, která by přispěla k pokoji ve tvých vztazích a ve tvé komunitě? 

•   Proč je práce pro pokoj tak obtížná?

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Reklama

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář