Rick Warren: Potřebuješ moudrost a moc? Obrať se k Bohu

„Pravá moudrost a skutečná moc patří Bohu; od něj se učíme, jak žít i proč žít“ – Jób 12:13 (podle autorem zvoleného překladu The Message).

Bible nám vypráví příběh Jóba, muže, který miloval Boha a sloužil mu. Během jediného dne však přišel téměř o všechno – o bohatství, o zdraví i o děti.

Jóbův příběh nám ukazuje, jak můžeme chválit, i když jsme zraněni. Dokonce i v nejhorších dobách můžeme Boha velebit a vzývat jako moudrého a silného.

Brzy poté, co Jób všechno tohle ztratil, jej vidíme sedět na zemi, v mukách a v tělesném utrpení, které mu způsobila nemoc.

Objevili se tří Jóbovi přátelé a nakonec mu začali radit. Mnohé z těch rad nebyly příliš užitečné, avšak jeden přítel, Elífaz, mu řekl: „Já být tebou, volal bych k Bohu a předložil bych svůj problém jemu“ (Jób 5,8, podle autorem zvoleného překladu New Century Version – NCV).

Elífaz Jóbovi říká, ať se dovolává Boží pomoci. Co znamená to „dovolávat se“? Apelovat, obracet se k někomu většímu než ty, dožadovat se zvláštního činu, moci nebo výsady.

To byla dobrá rada. Jsi-li zmaten, na pochybách a zraněn, neodvracej se od Boha. Naopak se k němu obrať, protože on je jediný, kdo má moc ti dát skutečnou útěchu.

Jednou, když Ježíš mluvil k zástupu, říkal jim, co budou muset ve svém životě změnit, pokud ho chtějí následovat. Oni však o žádné požadavky týkající se jejich života nestáli, a tak se začali rozcházet.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Podle Jana 6,67-68 se Ježíš obrátil k učedníkům s otázkou: „I vy chcete odejít?“ Jeden z mužů, Petr, odvětil: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“

Kam půjdeš, odvracíš-li se v bolesti od Boha? Nikdo jiný ti nemůže pomoci tak, jako on. Neodvracej se tedy od něj, nýbrž dovolávej se jeho síly a moudrosti.

Bible říká: „Pravá moudrost a skutečná moc patří Bohu; od něj se učíme, jak žít i proč žít“ – Jób 12:13 (podle autorem zvoleného překladu The Message).

Následování Ježíše tě neosvobodí od životních problémů. Znamená ale, že Boží moudrost a síla budou pro tebe dosažitelné. Obrať se k němu a on ti ukáže, co máš dělat, a zmocní tě k tomu.

Otázky k zamyšlení

Kdy se stalo, žes prožíval těžkou dobu a někdo ti dal najevo opravdové přátelství? A komu bys dnes měl být přítelem ty?

Když přichází krize, co je tvou první reakcí? Obracíš se k Bohu, nebo se od něj odvracíš?

Proč je Bůh tou nejlepší bytostí, k níž se lze obrátit pro útěchu?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář