Rick Warren: Pravá víra je víc než „prostě víra“

Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?“

Jakub 2,19-20 

Víš, že ďábel věří v Ježíše? Démoni také. S nikým z nich se však v nebi neshledáš. 

Proč? Protože když ŘÍKÁŠ, že věříš v Ježíše, neznamená to ještě, že v něj věříš. Ani to neznamená, že k němu máš důvěru, že splní svá zaslíbení.

Jakub říká, že víra je víc než intelektuální vědění. Víra je něco, co sám konáš. Je aktivní, nikoli pasivní. Patří k ní to, že zaujmeš postoj oddanosti naplněný důvěrou k Ježíši.

Neznamená to ovšem, že si můžeme „vysloužit“ spasení. Bible říká: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru … není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit“(Efezským 2,8-9).

Jakub svými slovy vyjadřuje, že se naše víra a oddanost odráží v našem konání. Naše dobré činy potvrzují, že naše víra je skutečná a naplněná důvěrou. 

Možná ti připadá, že tvůj vztah s Ježíšem jaksi nefunguje, a nemůžeš přijít na to, proč. Co když je to tím, že svou víru neuvádíš do praxe? 

Bible říká: „Kdo nedýchá, je mrtev – a právě tak je mrtvá víra, která nekoná!“(Jakub 2,26 – podle autorem použitého překladu Contemporary English Version).Jak vidíte, Jakub mluví zas a zas o konání, skutcích, aktivitě. Jeho poselství je velice jasné: pravá víra se projevuje ve tvém způsobu života. Měla by proměňovat jak tebe, tak to, co děláš. 

Co můžeš dnes udělat, abys svou víru v Ježíše ukázal jiným? Jak jim můžeš posloužit, povzbudit je, či jim dokonce ukázat, jak tvá vira mění tebe?

Pro to, aby ses vystoupil jménem Ježíše Krista a předvedl svou víru, neexistuje vhodnější doba než právě teď. Jak se praví v 1. Korintským 16,13-14: „Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.“

Otázky k zamyšlení

•   Jak se na růstu křesťanova života podílí zároveň víra i práce?

•   Jakým způsobem některé projevy tvého života ukazují, že máš s Ježíšem smysluplný vztah? 

Bible jasně říká, že jsme spaseni vírou v Ježíše – nic více a nic méně: „Když jste uvěřili, spasil vás Bůh svou milostí. A nemůžete si to počítat za zásluhu; je to dar od Boha. Spása není odměna za dobré věci, které jste vykonali, takže se jí nikdo z nás nemůže chlubit“ (Efezským 2,8-9 – podle autorem použitého překladu New Living Translation).

Bůh nás však prostřednictvím víry proměňuje, takže se naše postoje a činy stávají důkazem naší důvěry k němu. List Efezským 2,10 říká: „Jste totiž Božím mistrovským dílem. V Kristu Ježíši nás stvořil znovu, takže můžeme konat dobré věci, které pro nás už dávno naplánoval“ (podle autorem použitého překladu New Living Translation).

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2020 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář