Rick Warren: Připodobněme se více Ježíši

 

 

„Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení“ (Izajáš 48,10).

 

Dnešní doba s nárůstem zátěže, kdy člověka víc a víc honí termíny a to, co vyhlížíme, vypadá nedosažitelně, se nikomu nelíbí.

Někdy si však Bůh používá žáru ve tvém životě k tomu, aby spálil to bezcenné, co tě svazuje.

Je pouze třeba Bohu v utrpení důvěřovat.

Co tě právě teď spoutává? Co tě omezuje a brání ti stát se vším, co pro tebe Bůh zamýšlel?

Bůh si může zkoušek ve tvém životě použít k odstranění toho, co ti brání v rozletu.

U Izajáše 48,10 Bůh říká: „Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení“ (Izajáš 48,10).

Pravděpodobnost, že budeš v životě doslova procházet ohnivou pecí, je pranepatrná; do pece utrpení se však budeš dostávat velice, velice často. Tím ohněm tě Bůh bude pročišťovat.

Je to podobné jako se stříbrem a zlatem: přetavováním se zbavují nečistot. Budeš pak stoprocentním zlatem a stoprocentním stříbrem.

Když se stříbrotepce zeptáš, jak se pozná, že stříbro je už čisté, poví ti, že je to tehdy, když při pohledu do kotle zahlédneš svůj obraz.

A když v tobě Bůh zahlédne svůj obraz, pozná, že jsi pročištěn: podobáš se více Kristu.

A to je dílem ohně.

Otázky k zamyšlení

  • Jak tě Bůh v těžkých dobách připodobňuje Ježíši?
  • Někdy bývá snazší se v utrpení od Krista odvrátit než dovolit, aby nás učinilo jemu podobnějším. Proč?
  • Co to pro tebe – po Boží očistě utrpením – znamená „být více jako Ježíš“?

 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Reklama

 

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář