Rick Warren: Připomeň si, co si o tobě myslí Bůh

„I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí“ (Izajáš 54,10).

Pokud nevnímáš, že tě Bůh miluje, nebudeš jistě přistupovat s láskou k nikomu jinému. Je nemožné rozdávat lásku, pokud nerozumíš, jak tě miluje Bůh, a nepřipomínáš si to. Je třeba, aby sis každý den připomínal, co si o tobě myslí Bůh – ne, co si o tobě myslí svět, ani co si o sobě myslíš ty sám. Právě tím, že si budeš připomínat Boží lásku, zbavíš se svých obav.

Dovol, abych tě seznámil s čtyřmi věcmi, které si o tobě Bůh myslí. Pomůže ti to, aby sis připomenul, proč máš sám milovat a jak.

Bůh tě zcela a naprosto přijal.

Velkou část života promarňujeme tím, že se snažíme získat si přijetí od rodičů, od vrstevníků, od lidí, kterých si vážíme, kterým závidíme – a dokonce od úplně cizích lidí. Je však třeba, aby sis uvědomil, že Bůh to už s tvým přijetím zařídil: „Ježíš nás učinil přijatelnými pro Boha“ (Titovi 3,7 – podle autorem zvoleného překladu Contemporary English Version

– CEV). To, co Ježíš vykonal na kříži, tě učinilo pro Boha úplně přijatelným – ať jsi cokoli udělal nebo uděláš.

Bůh tě bezpodmínečně miluje.

Neříká: „Budu tě milovat, jestliže…“, ani „Miluji tě,protože…“ Boží lásku k tobě nemůžeš zastavit, protože jeho láska se nezakládá na tom, co děláš, nýbrž na tom, kdo jsi. Izajáš 54,10 říká: „I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí.“

Bůh ti úplně odpustil.

Jelikož Ježíš zemřel na kříži a zaplatil svým životem za tvé hříchy, je ti – pokud přijímáš od Boha tento dar odpuštění – zcela odpuštěno. List Římanům 8.1 říká: „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.“ Bůh tvoje hříchy „neohřívá“. Odpouští ti je.

Bůh si tě cení – jsi pro něj nesmírně hodnotný.

Hodnotu vytvářejí dvě skutečnosti: kdo je majitelem a co je někdo ochoten zaplatit.

Jsi Boží dítě a „Kristus tě koupil a zaplatil za tebe“ (1. Korintským 7,23, podle autorem zvoleného překladu The Living Bible – TLB). Ježíš Kristus za tebe zaplatil svým životem. Tak jsi cenný! Budeš-li si připomínat, že tě přijal Stvořitel vesmíru, že tě miluje, odpustil ti a jsi pro něj drahocenný, budeš lépe vyzbrojen k tomu, abys prokazoval lásku druhým a budoval hlubší vztahy.

K zamyšlení:

  • Jak to, jakým způsobem o tobě uvažuje Bůh, mění způsob tvého uvažování o sobě samém?
  • Co ti brání bezvýhradně milovata přijímat lidi, s nimiž máš vztah, a odpouštět jim?
  • Jak ukazuješ jiným, že jsou pro tebe drahocenní?
Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář