Rick Warren: Rozhodni se, že v roce 2018 budeš důvěřovat Bohu

Právě na základě víry postavil Noe velkou loď, aby svou rodinu zachránil před potopou. Uposlechl Boha, který jej varoval, že přijdou dosud nevídané události“ (Židům 11,7, podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

Věřit znamená uposlechnout, i když nechápeš důvod. Jen v samotném Novém zákoně najdeme 1 050 příkazů, a všechny tam jsou pro tvé dobro. Bůh říká věci jako „miluj své nepřátele“ a „odpouštěj lidem, kteří ti ubližují“ – a to není nic snadného! V Bibli je hodně příkazů, které se zdají obtížné, bezdůvodné, nerealistické, nedosažitelné či dokonce nemožné. Jenomže když Bůh říká věci jako „neměl bys mít pohlavní styk před manželstvím“, neříká to z nepřejícnosti. Říká to proto, že on tomu rozumí nejlépe a ví, co tě dovede k většímu štěstí než to, co děláš.

Bůh ti každou chvíli říká, že máš udělat to či ono: je to zkouška tvé víry. Otázka zní: důvěřuješ Bohu, nebo své odvaze? Důvěřuješ Slovu – nebo důvěřuješ světu? 

Reklama

Začínáme nový rok, a tyto otázky jsou důležité. Jak na ně v roce 2018 odpovíme? Budeme důvěřovat Bohu, nebo budeme dělat věci z vlastní hlavy bez ohledu na to, k čemu nás vede Bůh? Budeme důvěřovat Božímu slovu – nebo tomu, co bychom měli dělat podle mínění světa?

Když jsi byl malý, chtěli po tobě někdy rodiče něco, co vypadalo nesmyslně? A když ses jich zeptal, proč bys to měl dělat, dočkal ses odpovědi: „Protože jsem to řekl!“ A když si některé věci, které po tobě rodiče chtěli „proto, že ti to řekli“, připomeneš – uvaž: byly ty věci správné?  Když se tedy teď ohlédneš – vidíš, jak byli moudří?

Bůh ti bude říkat do konce života totéž, nejen v době tvého dětství. I až ti bude osmdesát, bude ti říkat: „Chci, abys udělal to a ono.“ A když se třeba zeptáš „Proč? Vždyť to nedává žádný smysl“ – Bůh ti odpoví: „Protože jsem to řekl.“ 

Je to zkouška. Mít víru znamená věřit tomu, co nevidíš, ale znamená to také uposlechnout, když nerozumíš proč. Nenaučíš-li se poslouchat, přijdeš v životě o mnoho požehnání, které má Bůh pro tebe připravené. 

Když se ale naučíš bez ptaní dělat, co ti Bůh říká, i když to třeba vypadá nesmyslně a je to pravý opak toho, k čemu přirozeně tíhneš – pak porosteš ve víře, a také se dočkáš požehnání. 

Otázky k zamyšlení

  • Řekl Ti Bůh někdy, aby jsi udělal něco, co jsi pokládal za nemožné?
  • Proč si myslíš, že po nás Bůh chce věci, které nemůžeme zvládnout vlastní silou?
  • Které kroky víry můžeš letos v poslušnosti Bohu udělat?

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Reklama

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář