Rick Warren: Jak si můžeš zachovat nadšení?

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí“  (Římanům 12,11-12).

Chceš-li dosáhnout svých cílů, musíš vykoumat, jak si zachovat nadšení i v „běhu na dlouhou trať“.

Vlivný americký spisovatel Ralph Waldo Emerson řekl: „Ničeho velkého nebylo nikdy dosaženo bez nadšení.“ Celým srdcem věřím, že jsem se naučil být ve svém životě pravdivý. Musíš mít vášeň, musíš mít nadšení – jinak nikdy nedotáhneš svou věc do cíle.

Většina lidí by o mně asi řekla, že jsem nadšenec, a to opravdu jsem. Jenže to není nadšení, které by mi vydrželo tak týden nebo měsíc;  a nevytratilo se mi ani po roce, ba ani po pěti či deseti letech. Mé nadšení pro cíle, které jsem si vytkl pro rozmezí více než třiceti let, stále trvá.

Jak toho dosáhneš? Jak vytrvat den co den v nadšení navzdory všem překážkám, potížím, slepým uličkám a problémům, i tlakům a kritice? Jak zůstat nadšencem více než třicet let?

Pozitivně myslet – to nestačí.  Nějak se psychologicky svépomocně nabudit také ne. Ani si vsugerovat optimismus!

Synonymem pro nadšení je entuziasmus; a v tomto slově najdeme cestu k celoživotnímu nadšení. Pochází totiž z řeckého výrazu en theos. En je řecké slovo pro předložku „v “, theos je řecké vyjádření slova „Bůh“: en theos tedy znamená být „v Bohu“.

 

 

Když dosáhneš toho, že jsi v Bohu, budeš překypovat nadšením. Tento druh nadšení nemůže ohrozit hospodářská situace, počasí ani tvoje životní okolnosti. Je věčné, protože jsi spjat s věčným Bohem. Jsi v Kristu!

A jak na to? To nám říká Pavel v listě Římanům 12:11-12: V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Chceš-li letos dosáhnout svých cílů, potřebuješ získat Boží moc: a tu získáš radostným prožíváním naděje, trpělivostí v soužení a vytrvalostí v modlitbě.

Modli se dnes takto: „Milý Bože, nechci vstoupit do dalšího dnes jinak, než že v mém životě se mnou budeš ty a budeš spravovat každou částečku mého srdce. Odevzdávám ti své tělo a zasvěcuji se ti. Ve světle všeho, co jsi pro mne vykonal, se ti v duchovním aktu uctívání vydávám jako živá oběť.

S pokorou přiznávám, že potřebuji pomoc. Chci, abys mi pomohl s obnovou mé mysli. Pomoz mi myslet tak, jak chceš, abych myslel. Prosím, odpusť mi mou pýchu. Nechci si o sobě myslet nic víc, než bych měl. Je třeba, aby má víra rostla, a potřebuji tvou pomoc, abych si stanovil měřitelné cíle, které zvládnu. Odpusť mi, že se snažím změnit z vlastních sil.

Chci svůj život naplnit láskou. Chci jej naplnit tebou. Pomoz mi získat podporu lidí v mém okolí. Pomoz mi nalézat potěšení v uctivém pohledu na jiné lidi a rozdávat se s nasazením vlastního života, tak aby ses ty mohl starat o mé potřeby. Chci živit své nadšení tím, že budu v tobě. Pomoz mi být plný radosti v naději, trpělivosti v soužení a věrnosti – i víry – v modlitbě. Vydávám se ti, s modlitbou ve tvém jménu. Amen.“

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Kategorie: Komentáře

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář