Rick Warren: Syť svou mysl Božím slovem

 

 

„Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nenávidím, co dělají odpadlíci, nepropadnu tomu (Žalm 101,3).

V současnosti se hodně doslechneš o starostech ohledně znečištění vzduchu a vody – a tyto starosti jsou důležité.

V našem životě však může dojít k daleko závažnějšímu znečištění: k zaneřádění mysli.

Podle Bible je to, čím sytíme svou mysl, stejně důležité jako to, čím vyživujeme svá těla.

Žalm 101,3 říká: „Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nenávidím, co dělají odpadlíci, nepropadnu tomu.“

Strava, která se nabízí tvé mysli, může mít čtverý obsah (složení) – a ty si z těch čtyř možností musíš vybrat.

  1. Jed – to jsou záležitosti, které tě rozrušují, degradují a demoralizují (například pornografie).
  2. Smetí – většina toho, co nabízí televize, je pro tvou mysl něčím podobným, jako kdybys jedl odpadky: výživného v tom najdeš pramálo. Takové smetí sice můžeš jíst, ale nijak zvlášť z toho nezmoudříš.
  3. Intelektuální strava – ta je dobrá: poskytne ti vzdělání vrůzných oborech, například v matematice, v dějepise, v mateřském jazyce a v zeměpise. Takovou stravu – potravu pro mozek – potřebuješ, aby ses stal všestranně vzdělaným člověkem.
  4. Super strava – tou je Bible. Boží slovo tě naučí tomu, co nikde jinde nenajdeš. Odpoví ti na základní otázky jako „Kdo jsem? Odkud? Kam jdu? Má můj život smysl a účel? Znamenám něco?“ Odpovědi na tyto otázky najdeš jedině v Bibli. Hostinu Božího slova si potřebujeme dopřát každý den!

Mnozí si žel plníme mozkové závity smetím a na četbu Bible si moc času neuděláme. Budeš-li šest hodin denně zírat na oblbovací bednu zvanou televize, pak nebudeš mít na Boží slovo vůbec čas. Ba co hůř – ani tě nenapadne, že ti chybí!’

Vysaď odpadkovou stravu a nauč se hodovat u prostřeného stolu Písma.

V tom pro nás tkví cesta k moudrosti.

Otázky k zamyšlení

  • Kterému ze čtyř druhů potravy popsaných v této úvaze holduješ nejvíc? Tomu poslednímu?
  • Víš o nějakém praktickém nápadu, jak si udělat více času na „stravu pro mozek“ a na „super stravu“?
  • K hltání které „odpadkové stravy“ z médií jsi nejnáchylnější a proč?

 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Reklama

 

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář