Rick Warren: Tři otázky na téma „jak zvládat své emoce“

Po zbytek svého pozemského života tedy musíte žít pod vládou Boží vůle a ne podle lidských přání“ (1. List Petrův 4,2 – podle autorem zvoleného překladu Good News Translation – GNT).

V 1. Listě Petrově Bible říká: Po zbytek svého pozemského života tedy musíte žít pod vládou Boží vůle a ne podle lidských přání“ (1. List Petrův 4,2 – podle autorem zvoleného překladu Good News Translation – GNT).

Jaká jsou lidská přání? Určují je tvé emoce a záliby. Jakmile ses ale stal Kristovým následovníkem, měla by tvůj život ovládat Boží vůle a ne to, jak se cítíš.  

Snažíš se nějak přijít na to, co si s těmi svými pocity počít? Když dovolíš, nabídnu ti tři otázky, které by sis měl přitom položit. Když se zlobíš, jsi znepokojený, frustrovaný, tak se – pocity nepocity – sám sebe zeptej: 

1. „Jaký je skutečný důvod, že se takhle cítím?“ Odpovědí bude třeba: bojím se. Nebo: mám starosti. Anebo to třeba souvisí s něčím, co ti někdo řekl už před lety a nikdy se to nevyřešilo. 

2. „Odpovídá to skutečnosti?” 
Je tvůj momentální pocit pravdivý? Takovou klíčovou situaci najdeme v Bibli v příběhu o Eliášovi; prorok byl tak skleslý a znechucený, že se obrátil na Boha se stížností: „Bože, už jsem z celého izraelského národa zbyl jako jediný, kdo ti slouží. “ A Bůh se do něho pustil: „Děláš si ze mě legraci? Vždyť mám všechny tyhle lidi, co mi pořád ještě slouží! A ty děláš, jako bys byl jediný na celém světě, kdo se snaží o něco správného! Tak to tedy ne. Není to pravda!“

Reklama

3. „Jsou mi moje pocity k dobrému, nebo ke škodě?“
Když se budeš dál patlat v takovýchhle pocitech – získáš to, oč ti jde? Řada našich pocitů vypadá přirozeně, ale ve skutečnosti se jimi ničíme.

Řekněme, že si zajdeš do restaurace a obsluze to příšerně trvá. Čekáš na obsloužení nevímjak dlouho – a teď se přihrne párek čtvrthodinku po tobě a dostanou jídlo dřív než ty. Jsi pořád nazlobenější, až jakoby v tobě něco vyvřelo na povrch, 

Jaký mají tyhle tvé pocity skutečný důvod? No – máš hlad! 

Odpovídá to skutečnosti? Ano. Jenže: pomáhají ti takové pocity, nebo ti škodí? Škodí! Dočkáš se snad lepší obsluhy tím ,že jsi na servírku rozezlený? Rozhodně ne.

Je rýpání k něčemu? A bylo vůbec někdy k něčemu? Když ti někdo začne vypočítávat, co všechno děláš špatně, zatoužíš se změnit? Kdepak! To všecko tě jen vybičuje k sebeobraně.  

Pomocí těchto tří otázek se dokážeš lépe vyznat v důvodech svých pocitů – i v tom, co dělat, jak v dané situaci najít východisko.

Říká se tomu „zvládání emocí“. 

Otázky k zamyšlení:

  • Proč bývá někdy těžké si přiznat, že emoce, kterou podle svého domnění prožíváš, ve skutečnosti není pravdivá?
  • Zamysli se nad posledním případem, kdy v tobě někdo vyvolal vztek nebo frustraci. Co myslíš, kdyby sis tehdy býval položil ty tři otázky – bylo by to díky tomu dopadlo jinak?
  • Co podle tebe znamená „nechat se ovládat Boží vůlí“?

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

 

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář