Rick Warren / Tři překážky, které nám brání slyšet Boha

Símě upadlé mezi trní představuje lidi, kteří slyší, ale když pak jdou svou cestou, ohluší je životní starosti, poklady a radovánky, takže nedozrají“ (Lukáš 8,14, podle autorem zvoleného překladu New International Version – NIV).

Nemůžeš slyšet Boha, když máš mysl přecpanou jinými myšlenkami a zájmy – zvláště starostmi, plány a aktivitami. Posloucháme-li pořád rádio nebo se díváme na televizi, může se stát, že nás Bůh zavolá – a bude „obsazeno“. Musíme se zbavovat věcí, které nás rozptylují.

U Lukáše 8,7 Ježíš říká: Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo s ním a udusilo je.“ 

Dobré semeno bylo totiž zaseto do zaplevelené půdy. Začalo růst, ale když kolem něho zároveň roste býlí, začne je dusit; zelenina nebo jiná rostlina pak nemůže žít a nedá žádnou úrodu. 

A co toto podobenství znamená, vysvětluje Ježíš dále: „Símě upadlé mezi trní představuje lidi, kteří slyší, ale když pak jdou svou cestou, ohluší je životní starosti, poklady a radovánky, takže nedozrají“ (Lukáš 8,14, podle autorem zvoleného překladu New International Version – NIV).

V slyšení Boha nám brání trojí:

Starosti: to je takový plevel. Každodenní problémy a tlaky tě zaměstnávají natolik, že ti brání slyšet Boha.  

Bohatství: placení účtů, snaha dostat se z dluhů, polepšit si a vydělat si víc na živobytí tě může tak zaneprázdnit, že ani nezačneš žít. 

Radovánky: to vůbec není špatná věc – ale pozor! Honění za zábavou ti může zabrat tolik času, že promeškáš Boží řeč k tobě a plány, které má pro tvůj život.

Pěstovat si plevel opravdu nepotřebuješ: ten přece roste sám od sebe, ne? A ukazuje ve skutečnosti na nedbalost. Vidíš-li ho u sebe na dvorku nebo na zahradě, znamená to že se o ně nestaráš. A plevel ve tvém životě zase znamená, že zanedbáváš čas s Bohem. 

Jede-li v tobě všecko na plné obrátky, potřebuješ se zklidnit.

Otázky k zamyšlení

•   Co tě v životě rozptyluje natolik, že ti to brání duchovně růst?

•   Jak se můžeš toho rozptylování zbavit? 

Kolik času ze svého dne věnuješ ztišení? Co by se v tvém životě mohlo změnit, kdyby sis udělal víc času na ztišení a čas s Bohem?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář