Rick Warren / Úžasná Boží milost

On přece ví, z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti“ (Žalm 103,14 – Bible, překlad 21. století). 

Tvá selhání nejsou pro Boha žádným překvapením. Počítá s nimi. Ví, z čeho jsme stvořeni; stvořil nás přece on sám.

Bible říká: „On přece ví, z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti“ (Žalm 103,14 – Bible, překlad 21. století).

Bůh nás nepřestane mít rád kvůli tomu, že jsme něco zpackali. Ústředním poselstvím Bible je, že tě Bůh má rád nikoli proto, z čeho jsi udělán, nýbrž kvůli tomu, kdo je On a co udělal. Udělal tě. Miluje tě. Všechno je v pořádku. Nemůžeš způsobit, že tě Bůh bude milovat méně. Miluje tě právě tolik tehdy, když máš špatné dny, jako když prožíváš dny dobré. Jeho láska se neodvozuje od tvé výkonnosti.

Bible má pro to zvláštní výraz: milost. A ta je naprosto úžasná. Bůh se na tebe dívá a říká: „Rozhodl jsem se, že tě budu milovat. A ty mi v tom nemůžeš zabránit.“ A jeho láska k nám se nevytratí, i když se třeba až směšně znemožníme, Je to vážně úžasná milost. Stačí, aby sis tu jeho milost uvědomil, a hned v tobě při vzpomínce na tvá selhání může nastoupit pohoda – a odvaha riskovat dál.

Třeba jsi o odpuštění jedné a téže věci už Boha žádal mnohokrát. Možná nemáš jistotu, zda si tu jeho lásku a milost zasloužíš. (V tomhle se můžeš ubezpečit rovnou: nezasloužíš.) A jsi přesvědčen, že Boha už to tvé věčné úsilí unavilo. (Neunavilo)

Rozhovor s tebou Boha nikdy neunaví. Nikdy není příliš zaneprázdněn. Ať k němu přijdeš s prosbou o odpuštění sebečastěji, bude tě očekávat s otevřenou náručí.

Třeba byla u vás doma, když jsi vyrůstal, normou láska vázaná na podmínky. City rodičů vůči tobě se zakládaly na tom, jak jsi byl úspěšný ve studiu, ve sportu nebo ve společnosti. A když jsi v některé z těchto oblastí selhal, vnímal jsi, že vaši ve své lásce k tobě ochladli…

Můžeš si dopřát uvolnění – Bůh s tebou takhle nejedná.

Bible říká: [Bůh] zrušil dlužní úpis, kde byla zapsána všechna pravidla, jimž jsme nedostáli. Odstranil ten záznam i s jeho pravidly a přibil jej na kříž“ (Koloským 2:14, podle autorem zvoleného překladu New Century Version – NCV).

Život křesťana není svobodný od chyb, může však být svobodný od viny. Bůh má pro tvá selhání pochopení – a má tě rád i těmto selháním navzdory.

Taková je ta úžasná Boží láska!

Otázky k zamyšlení

  • Co ti pomáhá uvědomit si, že tě Bůh má rád i navzdory tvým selháním?
  • Když si uvědomíš, jak Bůh reaguje na tvé chyby a selhání – jak to ovlivňuje způsob, jakým ty sám reaguješ na chyby a selhání jiných lidí?
  • Komu máš možnost zvěstovat Dobrou zprávu o úžasné Boží milosti?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář