Rick Warren: Zlomené srdce? Pán je blízko

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je zdeptán” (Žalm 34,19).

Nějak máme zlomené srdce všichni – třeba kvůli zklamání, strachu, studu, odmítnutí nebo výsměchu. Rád bych ti jako svému příteli řekl, že je mi to líto – doopravdy! Prožívám s tebou tu bolest, kterou prožíváš, protože ji prožívá Bůh. On trpí s tebou! Co Bůh udělal, když jsi plakal? Rozplakal se i on.

Ve skutečnosti – ať si to uvědomuješ, nebo ne – je ti Bůh právě v tvém utrpení nejblíže.

V Žalmu 34,19 Bible říká: „Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je zdeptán.” A jak že to dělá? Provádí nám transplantaci srdce. Na to je opravdu odborník.

Bůh říká: „Místo srdce, které se provinilo, ti dám srdce, jemuž je odpuštěno. Místo roztrpčeného pokojné. Místo srdce naplněného úzkostí ti dám takové, které je naplněno důvěrou. Místo osamělého – srdce plné lásky. Ovládla tvé srdce hořkost a vztek? Dám ti místo něj takové, které odpouští a je velkorysé. Jen mi dovol, abych u tebe provedl transplantaci; osvobodím tě!“

 

 

Jak to, že potřebujeme svobodu? To proto, že jsme se stali otroky: otroky očekávání ze strany jiných lidí. Otroky dávných vzpomínek. Všechny nás běžně zotročuje něco, co nás tlačí – společenské názory atd. atd.

Vše, co ale musíš udělat, je, že otevřeš srdce Ježíši Kristu a stoprocentně mu je odevzdáš. Řekni s Davidem v Žalmu 119,32: „Poběžím cestou tvých příkazů, neboť jsi rozšířil mé chápání“(autorův překlad podle Nové mezinárodní verze – NIV).

Musíme přestat Boha omezovat! Vždyť si ani nedokážeme představit, co s naším životem touží udělat. Otevři mu srdce a dovol, aby ti místo něj vtransplantoval nové – svoje vlastní!

Otázky k zamyšlení

  • Kdys cítil, že jsi Bohu nejblíž?
  • V jaké jsi byl tehdy situaci?
  • Čím jsi omezoval a omezuješ Boha? K čemu to vedlo – a vede?

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

 

 

[adrotate banner=“28″]

Kategorie: Komentáře

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář