Rostoucí skupina svobodných žen to v církvi nemá vůbec jednoduché 

Rané křesťanství vyzdvihovalo ženy pro jejich svědectví víry, ne pro jejich plodnost. Stejně bychom měli postupovat i dnes.

Svobodné ženy to v poslední době nemají lehké. Podle Christianity Today jsou často obviňovány z vzestupu „woke“ politiky a ze sobectví. V některých křesťanských kruzích se svobodným ženám připomíná (kdyby náhodou zapomněly), aby se vdávaly a měly děti, a to i při genderové nerovnováze mezi nezadanými křesťany, a přestože se jim nedoporučuje randit s nevěřícími. 

Je to nelehká situace, která způsobuje věřícím ženám vytváří pocit úzkosti.

SOUVISEJÍCÍNěkteré baptistické ženy se obávají rostoucího vlivu komplementarismu

Jak dále píše Christianity Today, mnohé svobodné křesťanky se snaží ze složité reality vytěžit co nejvíce. Snaží se sloužit Bohu svou každodenní prací, investují do přátelství a církve a využívají tvůrčí a vzdělávací příležitosti, které se jim naskytnou. Mnohé z nich se také snaží setkávat s křesťanskými muži, využívají seznamovací aplikace a modlí se.

Jejich životy jsou bohaté i nedokonalé. Prožívají cykly naděje a zklamání. U většiny svobodných věřících žen, není jejich stav způsoben nedostatkem snahy nebo nedostatkem úcty k manželství jako takovému. Jak poznamenává sociolog Lyman Stone v nedávném článku pro CT, když se dnes zeptáte svobodných křesťanů, většina z nich řekne, že se chce žít v manželství. 

Být single není hřích

Nemusíte být kalvinisté, abyste mohli potvrdit, že Bůh je přítomen v životě člověka, který zápasí s nenaplněnými touhami a tichým zármutek, a že Bůh uskutečňuje své plány v dobách společenské stability i v dobách otřesů, úpadku a nebývalých změn. Mnohem více jsou lidé, kteří se obávají o budoucnost křesťanství – nebo možná západní civilizace a její klesající porodnosti – povoláni k tomu, aby pamatovali na hlavní způsob, jakým bude církev zachována v průběhu staletí.

Shrnuto a podtrženo: Je to křest, nejen děti. Koneckonců Ježíš učil, že nestačí se jen narodit. Všichni jsme povoláni ke znovuzrození.

Dějiny jsou i nadále poučné. Na počátku církev rostla co do počtu, protože lidé neustále ústně dosvědčovali vzkříšeného Krista a další v něj věřili a důvěřovali mu. Rostla díky hlásání evangelia zažehnutému plameny Letnic (Sk 1,8), nikoli díky baby boomu mezi prvními Ježíšovými následovníky.

Ženy v rané církvi byly vyzdvihovány pro jejich svědectví víry ne pro jejich plodnost. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 2. října 2023 Foto: Baptist Press – ilustrační

Tags: ,,,,

2 Komentáře

  1. Pokud tak člověk učiní z lásky k Bohu, pak to přece není žádná tragédie, naopak:

    „Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování“.

    Proč ta neustálá stigmatizace svobodných, pokud nežijí ve smilstvu?

    Odpověď
  2. Nemyslím, že by „stigmatizace“ svobodných byla zrovna problém české církve. To je problém těch článků, které se věnují situaci v Americe a pak jsou bez rozmyslu publikovány zde, bez jakéhokoliv pokusu o kontext. Pak člověk neví, jestli je to mířeno na nás, nebo jen komentář k situaci v USA, škoda.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář