Saša Flek: Datum apokalypsy

 

Po kázání v chrámu si ho učedníci vzali stranou a začali se vyptávat: „Pověz nám, kdy to přijde. Na kdy se chystá konec světa?“

„Chcete si to zapsat do diáře?“ opáčil Ježíš. „To ale nejde. Ani andělé netuší, kdy bude konec. Neví to dokonce ani Boží Syn; jen sám Vševědoucí zná datum apokalypsy.

Konec světa už ale jednou nastal – tenkrát, když přišla velká potopa. A co se dělo tehdy za Noema, bude se dít stejně i při příchodu Božího Syna. Lidé žili a užívali si, vydělávali a utráceli, milovali se a zakládali rodiny – až do soudného dne. Jediný Noe slyšel Boží hlas a nastoupil s rodinou do archy. Ostatní se o takové věci nezajímali. A pak přišla tsunami.

Saša Flek
Saša Flek

Stejné to bude v ten veliký adventní den, až se na svět vrátí Boží syn. Dva budou sedět v kanceláři: jeden bude zachráněn a druhý tam zůstane. Dvě budou nakupovat v drogerii: jedna bude zachráněna a druhá tam zůstane.

Proto vám říkám: Proberte se! Kterýkoli den může být váš poslední. Uznejte sami – kdyby člověk věděl, kdy za ním přijde zubatá, nepromarnil by zbývající čas, ale chtěl by se co nejvíc připravit. Tak se i vy připravte na setkání s Božím Synem, ať nejste překvapení, až se náhle objeví.“

Parafráze evangelia: Matouš 24:3, 36-44 BHČ (Bible hezky česky)
Autor: Saša Flek
Foto 1: Saša Flek  (Cabo de São Vicente, Portugalsko)
Foto 2: Tysil Lori

 

Tags: ,

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář