Senátní právní výbor podpořil digitalizaci a menší administrativu ohledně církví

Praha – Senátní ústavně-právní výbor dnes podpořil novelu církevního zákona, který má přinést digitalizaci, sjednocení terminologie a snížení administrativní zátěže. Plénům horní komory bude předlohu schvalovat příští týden, před tím ji posoudí ještě garanční kulturní výbor.

Norma umožní elektronicky získat úředně ověřené výpisy z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku evidovaných, tedy v podstatě církevních právnických osob. To je podle vlády v souladu s trendem elektronizace veřejné správy.l

SOUVISEJÍCÍHospodářská činnost Arcibiskupství olomouckého měla loni zisk, duchovní ztrátu

Vláda chtěla novelou změnit právní úpravu právnických osob zakládaných církvemi a náboženskými společnostmi. Navrhovala mimo jiné změnu jejich označení z evidovaných právnických osob na církevní právnické osoby. Sněmovna ale zachovala současné názvosloví.

Navrhované změny se týkají rovněž úpravy zvláštních práv. Předpis má umožnit církvím a náboženským společnostem, které disponují oprávněním k výkonu zvláštních práv, podat návrh na zrušení oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv, což dosud není možné. Církve nyní mají pouze možnost zvláštní právo nevykonávat. Návrh cílí i na snížení administrativní zátěže na straně církví i ministerstva a obsahuje také drobné změny zákona o správních poplatcích, které souvisejí se zjednodušením právní úpravy evidovaných právnických osob.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 4. července 2024 Foto: Wikimedia Commons

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář