Skončete s modlitbami za „věci“, raději budujte vztah intimity s Bohem

V modlitbě Páně (Mat. 6, 9–13; Lukáš 11, 2–4) Ježíš učí své učedníky o prioritách, které by měly formovat modlitební život každého věřícího. Tato modelová modlitba je plná proseb – o každodenní chléb, odpuštění, vedení a osvobození. Ale také ukazuje, že naší největší potřebou není jen od Boha dostat další věci. Naší největší potřebou je poznat samotného Boha.

Naše nezodpovězené modlitby

Všichni jsme se v minulosti modlili za důležité věci a zjistili jsme, že Bůh na ně neodpověděl; neudělal to, co jsme si mysleli, že by měl. Když nepovažujeme modlitbu za nic víc než souhrn žádostí a nedostáváme to, o co žádáme, často pak začneme mít pochybnosti. Začínáme přemýšlet, proč bychom se vůbec měli modlit. Když považujeme modlitbu jen za kanál k naplnění našich žádostí a nedostáváme to, o co prosíme, tak přirozeně začneme pochybovat o jejich smyslu.

I když jsou tyto námitky upřímné, tento způsob myšlení postrádá základní princip modlitby. Smyslem modlitby není jen přimět Boha, aby nám dával věci. Všimněte si, co Ježíš říká v Matoušovi 6, 7–8: Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Pokud Bůh už ví, co potřebujete, než o to prosíme, k čemu to celé je? Už to ví, tak proč prosit? Možná si myslíte, že Bůh je v nebi a dělá si poznámky, jako by ho naše modlitby informovaly o věcech, o kterých ještě neví. Ne, on už ví, co potřebujete – a proto primárním smyslem modlitby ve skutečnosti není něco získat, ale někoho znát.

Jádrem modlitby je znát Boha

Když toto pochopíte, následně to změní váš modlitební život: cílem modlitby není něco získat – je to někoho znát. Když vejdete do svého pokojíčku, zavřete dveře a modlíte se ke svému Otci, který je v tajnosti. Bude vás tam čekat odměna: prostřednictvím modlitby budeme moci prožít intimitu s nebeským Otcem. Jádrem modlitby je to, co se stane, když jste sami se svým nebeským Otcem. Primárním cílem modlitby není něco získat – je to někoho znát.

Pochopte prosím toto: tou nejdůležitější věcí ve vašem životě není vaše rodina, váš partner, vaše děti, vaše práce, vaše finance nebo vaše zdraví. Nejdůležitější ve vašem životě je vaše osobní intimita s Bohem, protože to ovlivňuje všechno ostatní. Váš rodinný život závisí na vaši osobní intimitě s Bohem, o který pečujete ve svém srdci. To se pak odrazí na vašem vztahu s vašimi dětmi, které to potřebují ještě víc než, abyste jim dali najíst. Váš vztah s Bohem se projeví ve vašem manželství, vaší práci, ve vašich financích a na lidech kolem vás. Plyne z toho všechno ostatní.

Naplánuj si čas modlitby zaměřené na Boha

Proto Ježíš říká: „Vejdi do svého pokojíku a zavři dveře.“ Vyhraďte si čas na modlitbu. Vyberte si místo. Buďte sami s Bohem. Tato činnost způsobí převrat ve vašem životě. Takže, kde máte své místo na modlitby? V kolik hodin? Pokud na tyto otázky nemáte odpověď, najděte je co nejdříve. Ježíš slibuje, že pokud se v samotě setkáte s Otcem, odměna vás nemine.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: David Platt  Článek vám přinášíme ve spolupráci s portálem The Gospel Coalition  Foto: Unsplash – ilustrační

Tags: ,,,

9 Komentáře

 1. Někteří křesťané mají představu, že Bůh za kulisami dějin řídí svět, že lidé jsou jen loutkami světového dramatu podle Božího scénáře. Z této představy pak plyne přesvědčení, že hlavním úkolem člověka je, aby v této hře něco nepokazil. Proč se plést do něčeho, co se tak jako tak odehrává podle Boží vůle a moje iniciativa je z tohoto hlediska naprosto marginální? Budu-li se modlit za dobré věci, bude to Bohu sympatické a hlavně to pro mě bude pohodlnější, než kdybych ty dobré věci dělal vlastníma rukama.

  Bůh opravdu ovlivňuje dějiny, ale ne tím způsobem, že pošle na svět koronavirus, zemětřesení, uragán, sucho, záplavy atd. Bůh vstupuje do dějin prostřednictvím člověka – na prvém místě svého Syna, ale také proroků, kazatelů …, všech lidí, kteří zvěstují pravdu. V Janově evangeliu se píše, že lidé si zamilovali tmu (lež). Co to konkrétně znamená? Znamená to, že lidé si zamilovali život v pohodlných předsudcích. Příkladem může být otroctví, které bylo v „civilizovaném“ světě zrušeno až v polovině 19. století. Tehdejší Západ byl většinově křesťanský. Ateisté byli výjimkou. Jak je možné, že většinově věřící společnost trpěla něco, co bylo ve zjevném rozporu s vírou v Boha? Tato otázka přímo souvisí s jinou otázkou: Nežijeme také my v nějakém předsudku, kterému se budou divit naše vnoučata? Nejsou i mezi námi křesťany lidé, kteří „v zájmu uchování tradic“ zakazují pomoc trpícím lidem? Neměli bychom se na prvém místě modlit, aby nám Bůh otevřel oči, abychom uviděli, co je naprosto zjevné?

  Odpověď
  • Co Vám brání v boji proti předsudkům? Vy jste se záměrně schoval do myšlenkové klece, do které jste se alibisticky uvěznil, aby Vám bylo prakticky znemožněno pomáhat všem potřebným. To je ale patrně ta nejposlednější věc, ve které Vám bude bráněno. Máte volné pole působnosti, můžete pomáhat od svých nejbližších, až po ty které vůbec neznáte, ale trpí. To, pokud se chcete zalíbit Bohu. A pokud chcete kráčet tou nejspolehlivější cestou do Božího království, zbavte se všeho a následujte Krista. Máte naprostou svobodu, tak jako každý jiný.

   Odpověď
   • Nic mi nebrání v boji proti předsudkům. A máte pravdu, že mám naprostou svobodu … Není mi jasné, v jaké myšlenkové kleci jsem se sám uvěznil.

    Čeho se mám podle vás zbavit, abych mohl následovat Krista?

    Odpověď
    • Vy sem stále vnášíte různý světský balast a odvádíte pozornost od to, co je vlastní podstatou, co skrze své vyvolené, chce Bůh docílit a nepochybně docílí:
     Lukáš 9
     Řekl mu: „Nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé; ty však jdi a rozhlašuj Boží království.“ Také jiný řekl: „Budu tě následovat, Pane, jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě.“ Ježíš mu řekl: „Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království.“

     Spravedlnost nestojí v první řadě na pomoci trpícím lidem, ale v poznání a uvěření, že Bůh je spravedlivý. A pokud nevěříme, že Bůh je spravedlivý, tak komu a čemu tedy vlastně můžeme věřit? Sami sobě?

     Odpověď
 2. Damien De Veuster pomáhal malomocným na ostrově Molokai na Havaji. Albert Schweitzer léčil černochy v Gabunu. Matka Tereza pomáhala sirotkům a bezdomovcům v Kalkatě. Žádný z nich nebyl primárně kazatelem. Byla jejich práce „světským balastem“?

  Odpověď
  • To máte naprostou pravdu, vždyť dokonce největší uzdravovatel byl Ježíš. A to proto, aby mu padlý člověk – duchovně mrtvý – uvěřil a získal důvěru, bylo to uzdravení fyzické, tedy viditelné. Ale skutečnou smrtí je však ta prvotní, skrytá, duchovní a tou je naše oddělení od Boha. Můžete sem vnášet všechno možné, oponovat a předkládat různé důkazy, dokonce mající i příchuť zákonictví, ale komentář je pravdivý – budujte vztah intimity s Bohem. To, co jsme ztratili a máme znovu obnovit.

   Odpověď
   • Mám tedy pravdu, že že práce oněch velikánů byla balastem? Nebo jak to myslíte? Co je vlastně tím balastem, o němž mluvíte?

    Odpověď
    • Ty velikány jste účelově přiřadil ke světskému balastu právě Vy. A pokud máte přesvědčení, že politika a jí podobná zaměření vyřeší problémy tohoto světa, pak do ní jednoduše vstupte a nepromarněte čas a potenciál, který jistě není ve Vás plně využit, ve prospěch všech. Dokonce Vás budou i křesťané respektovat.

     Odpověď
 3. Dobrý článek, děkuji. „Nejdůležitější ve vašem životě je vaše osobní intimita s Bohem, protože to ovlivňuje všechno ostatní.“

  Mrzí mne, že hijné příspěvky Pana Pavla V. pod tímto článkem opět odvádějí pozornost čtenáře jinam. Hned svými prvními větami vytváří slaměného paňácu, tedy opět argumentační faul. „Někteří křesťané mají představu, že…“

  V článku nic takového nestojí. Pak Pavel V. tohoto panáka, svůj vlastní výtvor, mistrně rozcupuje. Tímto účinným způsobem se už poškodila nejedna dobrá myšlenka a diskuse. Trolling.

  V článku je přece hlavní poselství jinde. „Váš vztah s Bohem se projeví ve vašem manželství, vaší práci, ve vašich financích a na lidech kolem vás. Plyne z toho všechno ostatní.“

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář