Skutečné probuzení poznáte po ovoci  

V letech 1904-1905 došlo ve Walesu k probuzení, které začalo u mládeže. Probíhá ve Spojených státech nyní?

Ve Walesu sestoupil Duch svatý na Evana Robertse, horníka, který sotva vyšel z puberty, a každý, s kým přišel do styku, byl proměněn touto změnou: „Nikdy nezapomenu na vášeň v jeho hlase,“ řekl Alun Morgan z Caerfarchellu, starší muž, který byl v těch dnech s Evanem v kontaktu.

Když Evana Robertse zasáhl duch probuzení, jeden z církevních vedoucích popsal, že Evan „působil jako článek radia … jako stravující oheň, který odváděl spánek, čistil kanály od slz a rozhýbal kolo modlitby v celém tomto okrese“.

SOUVISEJÍCÍ – Probuzení v Asbury pokračuje. Tisíce lidí přicházejí z celé země, aby prožili Boží dotyk 

W. T. Stead, skeptický novinář, později napsal, že to vypadalo, jako by „živá energie vtrhla do Evanovy duše, zpřetrhala všechna pouta a přemohla ho“[1].

Evanovi se to přihodilo 29. září 1904 během modlitební bohoslužby. Během tohoto sezení začal Evan pociťovat „neodolatelnou moc“, která na něj sestoupila, když poslouchal modlitbu pastora Setha Lloyda, aby ho Bůh „pokořil!“.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Za krátkou dobu měl být skromný mladík, zavalitý bývalý horník a kovář, považován za vůdce probuzení.

Mezitím oheň probuzení zasáhl dospívající dívku v kalvinistické kapli v západním Walesu. Historik označil Florrie Evansovou za „jednu z velmi významných postav“ probuzení. Během bohoslužby požádal pastor lidi, aby odpověděli na otázku: Co pro vás znamená Ježíš?

Florrie, nově věřící, nemohla mlčet. „Miluji Ježíše celým svým srdcem,“ prohlásila. Tím se přesvědčení slyšitelně a hmatatelně rozšířilo po celé místnosti.

Z těchto počátků se po celé zemi začalo šířit silné probuzení. A bylo ho velmi zapotřebí. Církve vychladly a návštěvnost klesala. Nemravnost a opilství rozkládaly společnost, ničily rodiny a vytrácely krásu a život z Walesu, který byl známý jako země inspirující církevní hudby zpívané mohutnými sbory.

V roce 1902 napsal David Howell, významný pastor, otevřený dopis, v němž bil na poplach.

SOUVISEJÍCÍProfesor z Asbury: Jsme svědky „překvapivého Božího jednání“

Wales směřoval k duchovnímu, teologickému, morálnímu a kulturnímu kolapsu. „Autorita Bible a základní pravdy křesťanství byly souzeny soudem rozumu a kritiky,“ naříkal. Kazatelny byly duchovně prázdné a lavice opuštěné.

Ovoce je důkazem skutečného probuzení. Tedy nejdůležitější otázka: Co „přineslo“ velšské probuzení? Uvažujte o tom:

Během osmi měsíců vstoupilo do církví více než 100 000-150 000 lidí. David Matthews, účastník probuzení, to shrnul: „Je skutečností, že do církví přibylo velké množství lidí. Ne pouze obrácených, duchovně obnovených nebo těch, kterým se pomáhalo, ale těch, kteří se stali plnoprávnými členy…“

Matthew pokračoval: „To, co se nepodařilo nákladné legislativě, těžkopádnému dobročinnému úsilí nebo organizacím, zde Duch Boží dělá s lehkostí a důkladností až překvapivou. Opilci přestávají pít bez slibu a nátlaku … hádky se léčí bez soudů … domovy se stávají šťastnými … dluhy se splácejí bez zákonodárství … ulice se čistí bez hrozby a pokuty … Snaha o svatost se stala vášní člověka na ulici“. Matthews také poznamenal, že „každá hospoda v Llanfairu v Anglesey byla zavřena“.

F. B. Meyer napsal: „Soudě podle plodů. V obrovském množství lidí, kteří se skutečně obrátili a připojili se k církvím, a v proměně, která se odehrála v rozsáhlých oblastech země. Není možné pochybovat o tom, že zde došlo k hlubokému a skutečnému působení Ducha Božího.“

Vynrwy Morgan, kritik Evana Robertse a probuzení, později uvedl, že „muži, kteří byli považováni buď za příliš staré, nebo za příliš hříšné, než aby se jich mohl někdo dotknout a spasit je, se plně a naprosto odevzdali Bohu a od té doby se stali užitečnými občany a členy církve“.

Opět platí, že skutečným důkazem probuzení je ovoce, a měřítko pro měření probuzení, které se nyní může v Americe formovat prostřednictvím studentů, by mohlo být náznakem toho, co přijde. Zamyslete se tedy nyní nad všemi těmi studenty, kteří v dnešní době „svolávají Ducha Božího“ na univerzitních kampusech.

Je probuzení na obzoru? Musíme se v duchu a duši připojit alespoň k jejich uctívání a přímluvám. Buď dojde k probuzení, nebo k „rozuzlení“.

A pokud dojde ke konci shromáždění na univerzitních kampusech, doufejme, že studenti budou pokračovat ve „svolávání Ducha Božího“, uctívání a pokání za sebe, za své instituce a za národ.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Wallece Henley. Zdroj: The Christian Post Datum: 24. února 2024 Foto: YouTube – Hillsong

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář