SRC odsuzuje znesvěcení historického protestantského hřbitova v Jeruzalémě

Generální tajemník Světové rady církví Rev. Jerry Pillay se připojil k jeruzalémské biskupské diecézi a všem církvím ve Svaté zemi a odsoudil znesvěcení historického protestantského hřbitova na hoře Sion.

Na protestantském hřbitově na hoře Sion v Jeruzalémě bylo poničeno více než 30 hrobů. 

Více než 30 hrobů bylo poničeno vandaly.

SOUVISEJÍCÍAnglikánská církev odsoudila útok na hřbitov u jeruzalémského Starého města

„Projevovaná neúcta k mrtvým a provokace křesťanské komunity je naprosto nepřijatelná,“ uvedl Pillay. „Útok, zachycený bezpečnostními kamerami, byl spáchán vandaly, kteří byli zjevně motivováni náboženskou nenávistí a fanatismem, a odehrál se za bílého dne.“

Pillay dodal, že takový incident slouží k podtržení obav, které opakovaně vyjadřují církve v Jeruzalémě ohledně rostoucího počtu útoků a hrozeb vůči křesťanské komunitě ze strany extremistických složek izraelské společnosti. 

„Vítáme podpůrná prohlášení prezidenta Herzoga, vrchního rabína Mirvise a ministerstva zahraničních věcí,“ uvedl Pillay. „Vyzýváme izraelské orgány, aby zajistily, že pachatelé budou pohnáni k právní odpovědnosti a že budou přijata účinnější opatření ke zmírnění hrozeb dalších takových útoků. A také k poskytnutí záruk křesťanské komunitě v Jeruzalémě a v celé zemi v souvislosti s rostoucí mírou extremistických hrozeb vůči ní.“

„Celosvětové společenství členských církví SRC znovu potvrzuje svůj závazek podporovat církve a křesťanská společenství ve Svaté zemi modlitbami a aktivní solidaritou,“ uzavřel Pillay. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 6. ledna 2023 Foto: WCC

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář