Svatý Patrik – misionář, který předběhl svou dobu 

Dnes většina lidí zná svatého Patrika díky zelenému pivu, vyhánění hadů z Irska, používání trojlístku k výuce o Trojici nebo jeho holi, ze které vyrostl živý strom. Ve skutečnosti žádná z těchto legend nemá se skutečným Patrikem nic společného.

Podložené informace o tomto misionáři v Irsku jsou však ještě přesvědčivější než lidové pověsti. Vyprávění skutečného Patrikova příběhu poskytuje inspirativní lekci o Boží milosti.

SOUVISEJÍCÍ Ožehavá otázka z Asbury se netýká Asbury

Zatímco jiné 1 500 let staré postavy historie se obtížně zkoumají, protože se o nich zachovalo příliš málo spisů, Patrika je těžké studovat, protože toho o něm bylo napsáno tolik. Většinu spisů o Patrikovi tvoří pověsti a přikrášlené příběhy. Při odhalování skutečného Patrika se musíme prokousat deseti smyšlenými zprávami o jeho životě, abychom našli jedno faktografické dílo.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Od otroka k evangelistovi

Jako teenager byl Patrik unesen, odvezen ze svého domova v jižní Británii a prodán do otroctví v Irsku. Během následujících šesti let v otroctví konvertoval ke křesťanství a získal pověst horlivého evangelisty. Za temné noci se Patrikovi podařilo osvobodit se z pout a uprchl z Irska. Po dlouhé cestě domů získal teologické vzdělání a vstoupil do služby Pánu na plný úvazek. Bůh k Patrikovi promlouval ve snech a řekl mu, že se vrátí do Irska a bude sloužit jako misionář lidem, kteří ho drželi v otroctví.

V roce 432 n. l., 25 let po útěku z Irska, se Patrik vrátil na místo svého otroctví. Nevrátil se se zlobou v srdci, ale jako misionář, který touží obrátit Iry na víru. Sloužil v oblastech Irska, kam cizinci nikdy nejezdili. Při svém putování Irskem kázal pohanům a také vyučoval věřící křesťany. Patrik našel a vyučil pomocníky do služby a vysvětil místní duchovní. Do násilnické, válečnické pohanské kultury přinášel nový způsob života. Jeho dílo bylo průkopnické a zároveň uctívalo Krista.

„Denně očekávám, že budu zavražděn, zrazen nebo uvržen do otroctví, pokud se naskytne příležitost,“ napsal Patrik během své služby v Irsku. „Ale ničeho se nebojím, protože mám nebeské zaslíbení.“

SOUVISEJÍCÍPodivné teplo v srdci během bohoslužby v Asbury 

Mnoho krutých králů a válečníků se cítilo Patrikovým působením ohroženo. Aby získal přízeň místních vůdců a bezpečný průchod, platil Patrik úřadům pokání neboli úplatky. Využíval vládce, aby získal přístup do jejich zemí, stejně jako oni využívali Patrika, aby získali bohatství a přízeň křesťanů. 

Misionář, který předběhl svou dobu

V Irsku pátého století byly ženy zbožím. Prodej dcery nebo sjednání politicky strategického sňatku bylo běžné a pro rodinu výhodné. Patrik narušil společenský řád tím, že učil ženy, že mají v Kristu možnost volby. Když Bůh tyto ženy obrátil ke křesťanství, některé se staly Kristovými služebnicemi na plný úvazek, a to i přes silný odpor rodiny. Patrik ženám řekl, že mohou být „pannami pro Krista“, pokud zůstanou cudné. Tento nově objevený způsob života byl pro mnoho žen přitažlivý, ale rozzlobil mnoho mužů, kteří se domnívali, že jim Patrik bere jejich cenný majetek.

V té době mnoho učenců považovalo Irsko za konec světa nebo alespoň za okraj obydlené části země. Hroutící se Římská říše podporovala mnohé názory, že civilizovaná společnost se blíží ke konci. Politici a filozofové považovali Irsko za barbarské a nezkrotné území. Mnozí křesťané nevěřili, že Irové jsou hodni záchrany. V tomto historickém okamžiku sloužil Patrik skutečně jako průkopnický misionář v zapomenutém národě.

Patrik se zasazoval o vzdělanost křesťanů. Propagoval asketický život a mnišství. Irská kultura nepřikládala velký význam gramotnosti a vzdělání. Patrik však podporoval studium Písma a četbu knih napsaných církevními otci. 

Objevování pravého Patrika

Patrik vstoupil do Irska plného pohanství a uctívání model. Ale jen několik krátkých desetiletí po Patrikově příchodu už zde vzkvétala zdravá, Krista ctící církev. Irská církev byla tak silná, že v následujících staletích vysílala misionáře, aby evangelizovali velkou část kontinentální Evropy. Patrikův odkaz žije dál prostřednictvím nesčetných duchovních vnuků, které zanechal, aby pokračovali v jeho díle.

Patrik žil způsobem, který přinášel Bohu slávu. Jeho oddanost a rozhodná poslušnost jsou příkladem pro všechny Kristovy následovníky. Patrik obstál tváří v tvář velkým výzvám a neochabl. Jeho služba, jeho život a neochvějné odhodlání šířit Kristovo evangelium jsou dnes stejně chvályhodné jako v pátém století.

My křesťané jsme dovolili, aby nám moderní, světské zvyky ukradly jednoho z největších misionářů v dějinách křesťanství a zredukovaly jeho památku na skřítky, zelené pivo a smyšlené příběhy. Vezměme si zpět našeho milovaného Kristova služebníka a podělme se o Boží slávu dosaženou během života Patrika, misionáře v Irsku. Podělme se o skutečný odkaz tohoto velkého křesťanského evangelisty.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Mike Pettengill Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 21. března 2023 Foto: Wikimedia Commons – svarý Patrik

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. Irská kultura nepodporovala gramotnost a vzdělání? Co jsem četl o irské historii, naopak všichni autoři schodně tvrdí, že podporovala a byla zde velká a dávná předkřesťanská kultura vzdělávání, historie, zákonů a básnictví. např. Cahill Jak irové zachránili civilizaci. Příběh apoštola Patrika je samozřejmě velmi inspirativní a krásný.
    Irští misionáři byli mimochodem i v naší zemi – v moravské Modré byl vykopán iroskotský kostel. Jinak mnoho slavných evropských starokřesťanských míst založili oni – třeba namátkou Saltzburg, Rilský klášter, samozřejmě Ionu a mnoho jiných.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář