Svíčka na svědectví

Milé sestry a bratři ze spřátelených sborů,
nejenom baptistických ale všichni křesťané, vyzýváme Vás ke společným modlitbám, tímto reagujeme na podnět britských baptistů k připojení se ke společné modlitbě napříč Evropou. V tomto čase, kdy mají mnozí obavy a prožívají nejistotu, je nám připomínáno, že jsme zcela závislí na našem milujícím nebeském Otci.

Zapalme tuto neděli 22. března ve 20 hodin v oknech svých domovů svíčku jako viditelný symbol světla života, Ježíše Krista, zdroje naší naděje v modlitbě. Připojíme se tím k mnohým křesťanům v Británii a Evropě, kteří tak učiní také.

Máme velkou výsadu a svobodu, že můžeme volat k Pánu Bohu odkudkoliv, kde se nacházíme. Ani zdi našich domovů, kam jsme nyní nuceni se uchýlit, nám nemohou zabránit v tom, abychom pozvedali svá srdce a ruce v modlitbě k Hospodinu.

Zapalme tedy v neděli ve stanovený čas svíčku a modleme se, aby světlo Ježíše Krista bylo viděno a zakoušeno v naší zemi, v Evropě i po celém světě.

Modleme se především za ty, kteří jsou nakaženi virem COVID-19 a za jejich blízké,
modleme se za nemocniční personál, zdravotníky, záchranáře a ty, kteří v boji s nákazou stojí v první linii,
modleme se za moudrá rozhodnutí těch, kteří stojí v čele vlád národů v Evropě i jinde ve světě,
modleme se za ty nejzranitelnější mezi námi, za starší generaci a ty, kteří jsou náchylnější k nemocem.

V naší zemi v tuto chvíli doposud ještě nikdo na nákazu koronavirem nezemřel. V jiných zemích však ano.
Modleme se za ty, kdo v jiných zemích ztratili kvůli této nákaze své milované, ať už se jedná o manželku, partnera, otce, babičku, syna nebo sourozence.

„Všechnu svou starost vrhněte na něj, neboť mu na vás záleží.“ 1.Petrova 5,7

Informaci o této iniciativě poslala baptistům v rámci Evropské baptistické federace sestra Lynn Green, tajemnice britské baptistické jednoty. Církve ve Velké Británii a Bulharsku vyhlásili neděli 22.3 jako národní den modliteb a půstu. Připojme se též a podpořme tuto iniciativu ke společné akci křesťanů v Evropě v daný čas zapálením svíce a ztišením se k modlitbě.

 

Lydie Kucová
kazatelka sboru baptistů Na Topolce, Praha  Foto: pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář