Procházej: Bolest

Keď som prijal život služby, pokúšal som sa porozumieť, prečo tak veľa ľudí vzdoruje Bohu a odmieta Ho. Čoskoro som si uvedomil, že…

Nevedela som sa sama ani obliecť. Bola som vyčerpaná, a to nebolo ani deväť hodín ráno. Trpím postpoliomyelitickým syndrómom, a nikdy si nie som…