N. T. Wright: Zármutek otevírá nové dveře k poznání sebe a Boha

Profesor N. T. Wright v nedávném komentáři pro časopis Times vzkázal křesťanům trpícím pandemíi, že víra nenabízí žádné odpovědi na důvody utrpení.

Tvrdí, že naše hledání příčin vyplývá z chybného spoléhání křesťanství na racionalismus. „Racionalisté (včetně křesťanských racionalistů) chtějí vysvětlení; Romantici (včetně křesťanských romantiků) chtějí vysvobození. Co ale děláme, když nám Bůh nedá vysvětlení ani úlevu?“ Wright říká, že zbývá jedině truchlit.

„Pláč a zármutek otevírají nové dveře do nejrůznějších částí našich osobností a troufám si říci, že nám to pomáhá odhalit určité zahalené aspekty Boží, které bychom jinak neodhalili,“ říká Wright pro Christianity Today.

Americký teolog dále poznamenal, že přemýšlel nad pasáží z Gen. 6,6, ve které Bůh lituje, že stvořil člověka. Ale také nad Ježíšovým zármutek u hrobu jeho přítele Lazara nebo nad scénou v zahradě Getsemane, kdy Ježíš v agónii volá k Bohu, či „sténáním“ Ducha v Římanům 8,22.

Podle Wrighta Nový zákon hovoří o hlubokém světě, kde všechno vede ke kříži a až teprve pak dochází ke vzkříšení a uzdravení člověka.

„Ve skutečnosti, jak učí Nový zákon, každý, kdo je ukřižován s Kristem, je již v Kristu novým stvořením (2. Korintským 5,17). Žijeme svou pravou identitu v momentech, kdy milujeme své sousedy, když odpouštíme těm, kteří nám dělají zle, když se staráme o Zemi a chudé a uprchlíky a vdovy a sirotky, když mluvíme pravdu a šíříme kolen sebe pokoj a spravedlivost a uctíváme svými životy Pána (Řím. 12,1).

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 24. května 2020  Foto: YouTube – NT Wright

Tags: ,,,,,

2 Komentáře

  1. Nemylme se , stejně jako jsme si zvykli a „přizpůsobili“ se různým opravdovým nemocem, je pouze otázkou času a opět se přizpůsobíme. Jsou věci, které prostě vidět nechceme a nechceme je ani je přijmout. Je jednodušší a „duchovnější“ vznášet se v oblačných výšinách …

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář