Procházej: utrpení

Pláč 3:21-26 … Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se…

Som rád, že nepoznám budúcnosť. Bolo by veľmi znepokojivé vždy vedieť, čo sa stane. A samozrejme, ak by som vedel, že sa čoskoro…