Procházej: utrpení

Som rád, že nepoznám budúcnosť. Bolo by veľmi znepokojivé vždy vedieť, čo sa stane. A samozrejme, ak by som vedel, že sa čoskoro…

Pastoři, raději vděčnost než mrzutost! Když členové sboru se spíš začnou hádat, než aby věc řešili pokojnou cestou, když se víc zajímají…