Ochrání nás víra v Boha před bolestí a utrpením? Jedná se jen o zbožné přání 

Pamatuji si, kde jsem byl, když jsem četl tato slova zesnulého teologa J. I. Packera: „Určitý typ služby evangelia je krutý. Na první pohled to tak nevypadá, ale je to tak.“

Jaký druh kruté služby měl Packer na mysli? Jeho odpověď mě pronásledovala.

Procházel jsem obzvláště těžkým obdobím depresí a trpěl jsem chronickými nemocemi. Bylo to období zkoušek, které trvalo příliš dlouho – nebo jsem si to alespoň myslel. Mluvil jsem s poradci, víc jsem se modlil. Ale toto těžké období bylo neúprosné a můj duch byl zkroušený. 

Toho večera se celé mé smýšlení o bolesti a utrpení začalo měnit.

Přítel mi doporučil Packerovu knihu Poznání Boha. Četl jsem ji už dříve, ale upozornil mě na kapitolu na konci knihy s názvem Vnitřní zkoušky. Znovu jsem si otevřel tuto klasiku, našel kapitolu a začal číst. Toho večera se celé mé smýšlení o bolesti a utrpení začalo měnit. (Některé lekce se nelze naučit, dokud nebudeme připraveni.)

SOUVISEJÍCÍUtrpení evangelikálů na rusko-ukrajinské hranici a snahy o zlepšení vztahů mezi rozdělenými národy

Packerovy úvahy o krutém učednictví a jeho úžasné vyučování mi pomohly pochopit období strádání.

Vnitřní zkoušky

Podle Packera je krutý ten typ evangelia, které slibuje, že víra v Boha usnadní život. Je to myšlenka, že být věřícím vám pomáhá utlumit vaše hříchy, umožňuje vám najít své nejhlubší já a povolání, vyzbrojuje vás ke změně světa, přináší méně utrpení. Toto nebiblické učení bychom mohli shrnout jako: Váš nejlepší život teď!

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Jedná se o nerealistický pocit, který zobrazuje normální křesťanský život jako bezproblémový,“ píše Packer, „musí dříve nebo později vést k hořké deziluzi.“

Pokud existuje fráze, která shrnuje duchovní stav lidí ve věku 20 až 30 let, mezi nimiž jsem sloužil poslední dekádu a půl, je to hořká deziluze.

Slovy Tylera Durdena z Fight Clubu lhali nám celý život. Myslím hlavně na nás mileniály a Gen Z vychované v americké střední třídě: byli jsme vychováni na stálé dietě sebeúcty; byli jsme hodnoceni podle velkorysé normy; bylo nám řečeno, že pokud půjdeme za svými sny, všechno je možné. „Změníš svět.“ A pak se staneme dospělými a zjistíme, že život je těžký, nejsme tak speciální a tento svět je mnohem komplikovanější.

SOUVISEJÍCÍ Odlišný pohled na utrpení

Dietrich Bonhoeffer to nazval „zbožným přáním“. Je to nerealistický plán o ideálním životě plném štěstí a spokojenosti. Je to život bez bolesti, bez překážek, bez konfliktů, bez utrpení.

Tento sen o křesťanském životě aplikujeme na druhé, kteří nejsou schopni pochopit, proč ve svém duchovním životě bojují. Když čelíme těžkostem, jsme šokováni – snažíme se obviňovat druhé, vznášet požadavky na Boha nebo „předstírat“, že to není tak špatné. 

Nesplněné sny jsou živnou půdou pro sebelítost. Naše křesťanská společenství mohou být zničená, protože jsme rozčarovaní, když se tyto sny nenaplní v našich přátelstvích ve sboru nebo při růstu církve.

Boží milost však rychle rozbije naše zbožná přání, aby nás mohl znovu postavit do reality. Bůh nám ve své milosti (a je to čirá milost) umožňuje přijmout Ježíšovu cestu v porušeném světě.

Opravdu, je to kruté evangelium, které volá věřící k jejich zbožným přáním a tvrdí, že Ježíš a církev to všechno nakonec naplní. Kristus všechno mění, ale rozhodně to není jednoduché.

Packer pokračuje:

Bůh nám situaci výrazně neulehčuje [když se staneme křesťany]; spíše naopak. K pocitu nespokojenosti dochází u manželky, manžela, rodičů, tchánů, dětí, kolegů nebo sousedů. Nanovo do jejich životů přichází pokušení a špatné návyky, které po svém obrácení k Bohu nadobro skončily.

Naštěstí nás Písmo nenechává na holičkách, pokud jde o utrpení.

Ukřižování zbožného přání

Kazatel, starozákonní kniha, která ukřižuje vysněná přání, říká, že Bůh „dal věčnost do jejich srdce, aniž by člověk ovšem postihl dílo, které Bůh vykonal, od počátku až do konce. “ (Kaz 3,11).

SOUVISEJÍCÍ – Jak mne List Římanům 5 přivedl ke Kristu poté, co utrpení zahubilo mou víru

Hluboko v nás existuje dobrý a dokonalý život; přesto nemůžeme pochopit, co Bůh ve skutečných dějinách dělá.

Jak ukázal Tim Keller ve filmu Jít s Bohem skrze bolest a utrpení, tak trápení jsou jedním z hlavních témat Bible. Genesis začíná popisem toho, jak na svět přišlo zlo a smrt. Exodus popisuje útlak Izraele v Egyptě a jejich 40 let v poušti, čas útrap a zkoušek. Žalmy poskytují modlitby za každou životní situaci, ale nejčastější jsou prosby o pomoc v nouzi a útěchu v utrpení; upřímné modlitby popisují životní těžkosti a nespravedlnost utrpení. Tři starozákonní knihy – Job, Pláč, Kazatel – mají jako hlavní téma utrpení. Dvě knihy Nového zákona — Židům a 1. Petrův — pomáhají křesťanům čelit utrpení, smutku a útlaku. Ústřední osoba Písma, Ježíš Kristus, je především nazýván Mužem bolesti.

Utrpení je významným tématem Písma a poskytuje nám komplexní pohled na bolest a těžkosti. Není to jen pár plytkých frází, kterými se můžeme navzájem utěšit na pohřbech. 

Je důležité vědět, co Bůh slíbil a co ne. Žijeme v porušeném světě. Bůh neslíbil v tomto životě osvobození od utrpení.

Keller používá ohnivou pec z Daniela 3 jako ilustraci toho, jak Bůh používá utrpení v našich životech. Oheň je samozřejmě nebezpečný; může všechno zničit, může spálit budovu, celý les může shořet během chvilky, může taky zabít člověka.

SOUVISEJÍCÍJak se modlit, když procházíme utrpením?

Ale oheň, je-li používán kontrolovaným a moudrým způsobem, je jedním z velkých darů života. Oheň může v zimě zahřát, zušlechtit kus kovu, tvarovat hlínu; lze jej použít k vaření jídla. Správně používaný oheň neničí; tvaruje, zušlechťuje, připravuje, čistí a zkrášluje. Oheň má schopnost zdokonalit věci.  

Stejně tak je utrpení naprosto bolestivé. Je to jako smrt; těžko to snášíme. A přesto, když vytrváme v přítomnosti Boží, utrpení nás formuje, zušlechťuje, připravuje, očišťuje. Utrpení lidem pomáhá ke zralosti.

Ve svém vlastním životě jsem prožil ztrátu dvou ze svých tří sourozenců. Po smrti mého bratra se u mě rozvinula nespavost, deprese a chronická bolest, a i přes roky modliteb a rad se projevovalo mnoho z těchto příznaků v mém těle. Bůh přinesl hluboké uzdravení a pokoj, ale jizvy stále zůstávají.

Takže, abych se vrátil k Packerovi: Jaký je účel těchto zkoušek? Proč trpíme? A jak přinesu své zranění – a své ukřižované zbožné přání – před Otce?

Smysl těchto zkoušek

Packer to říká takto: Dobrý otec nenechává své děti jít vlastní cestou – i když je to náročné, vede je s milosrdenstvím a moudrostí. Dovoluje svým dětem zažít část utrpení světa, a přesto s nimi přes to všechno zůstává.

Toto je Boží milost k nám. Skrze utrpení v porušeném světě (zlomeném námi, ne Bohem) buduje náš charakter, posiluje naši víru a připravuje nás sloužit druhým a pomáhat jim. Jeho moc se projevuje v naší slabosti. Packer píše:

Jak Bůh naplňuje tento záměr s našimi životy, kterým je naše duchovní dospělost? Ne tím, že nás bude chránit před útoky ze strany světa, těla a ďábla, ani tím, že nás ochrání před tíživými a frustrujícími okolnostmi, ale spíše tím, že tomu všemu budeme čelit, aby nás přemohl pocitem naší vlastní nedokonalosti, a vedl nás tomu, abychom se k němu přitiskli co nejtěsněji. Bible nám tolikrát opakováně říká, že Bůh je pevná skála, útočiště a pomoc pro slabé, aby nás přivedl k sobě.

A jestli si myslím, že mě Bůh donutil trpět nebo vzal životy blízkých, abych získal lekci? Ne. Tento svět je krutý, Bůh je dobrý.

Ale rozhodně nám umožňuje žít v tomto porušeném světě, aniž by nás chránil před jeho bolestí a trápením, a byl pro mě reálnější v mých slzách než v mé radosti a časech klidu. Utrpením se učíme trpělivosti, vytrvalosti, důvěře a naději. To jsou ctnosti, které nelze objevit bez bolesti a utrpení.

Dobrá zpráva pro trpící 

Jak jsem psal dříve, potřebujeme vědět, co Bůh slíbil a co neslíbil. Co není slíbeno, je toto: Život bez bolesti a utrpení. Ale co je slíbeno?

Máme v srdci touhu po věčnosti, protože jsme byli stvořeni pro věčný život bez bolesti a utrpení. Proto je nám to tady tak cizí. Byli jsme stvořeni pro svět bez utrpení a jednoho dne ten svět bude náš.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Jeremy Linneman Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 1. dubna 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář