Procházej: utrpení

Zatímco děti si myslí, že velcí a staří lidé cítí bolest méně než ony, dospělí si dlouho mysleli, že bolest necítí malé…

Pláč 3:21-26 … Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se…

Izajáš 53:4-5 ... Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha…

Izajáš 53:3 ... Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje…

Som rád, že nepoznám budúcnosť. Bolo by veľmi znepokojivé vždy vedieť, čo sa stane. A samozrejme, ak by som vedel, že sa čoskoro…