Potřebuje Rusko více křesťanů jako byl Bonhoeffer?  

V Rusku byl v důsledku nového zákona zatčen první duchovní.

Ioann Burdin z kostela Vzkříšení v Kostromi byl po svém nedělním kázání zatčen za „diskreditaci ruských ozbrojených sil“. Jeho farnost také údajně sdílela protiválečnou petici.

„My, křesťané, nemůžeme nečinně přihlížet, když bratr zabíjí bratra, křesťan zabíjí křesťana,“ stojí v prohlášení ruské edice BBC. „Neopakujme zločiny těch, kteří 1. září 1939 oslavovali Hitlerovy činy.“

Potřebuje Rusko – a svět – více křesťanů jako on?

SOUVISEJÍCÍ – Ředitel Ukrajinské biblické společnosti svědčí o zázracích a obrovském duchovním hladu 

Evangelikální magazín Christianity Today dříve informovalo o frustraci ukrajinských křesťanů, že jejich ruští protějšky by měli být jako Dietrich Bonhoeffer. Slavný německý teolog byl popraven v posledních dnech Třetí říše za spoluúčast na atentátu na Hitlera.

Ukrajinští evangelikálové chtějí, aby se ruští evangelikálové alespoň ozvali.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Je ale správné je o to žádat? Podle nového ruského zákona, schváleného 4. března, hrozí za označení Putinovy „zvláštní vojenské operace“ za „válku“ trest odnětí svobody až do výše 15 let.

SOUVISEJÍCÍ – „Nikdy jsme tolik neplakali.“ Evangelikální semináře na Ukrajině volají o pomoc 

Biblická postava Ester a německý teolog Bonhoeffer jsou výjimečné příklady víry. Jsou však pro křesťany v dobách konfliktů normativní?

Leonardo De Chirico, předseda teologické komise Italské evangelikální aliance k tomuto tématu pro Christianity Today uvedl: „V jistém smyslu byla celé církvi dána prorocká odpovědnost odsoudit zlo a nespravedlnost. Pak existují konkrétní prorocká povolání, která jednotlivci dostávají od Boha, a jsou připraveni zaplatit cenu za to, že se vystaví odplatě a pronásledování“.

Podle De Chirica ne všichni křesťané jsou povoláni být za všech okolností jako Ester nebo Bonhoeffer, ale někteří by měli stát v této pozici. „Loajalita k našim národům je dobrá, i když se může stát modlou. Ale věrnost Bohu a jeho celosvětové církvi má přednost. Doufám a modlím se, aby věřící napříč národy ukázali, že jejich jednota v Kristu je silnější než jejich oddanost národu,“ uvedl italský evangelikál pro Christianity Today. 

SOUVISEJÍCÍ – „Nejsem odvážný, povolal mě k tomu Bůh,“ říká šéf ruských evangelikálů po kritice invaze

Marc Jost, generální tajemník Švýcarské evangelikální aliance pro CT uvedl: „Velmi mě potěšilo a povzbudilo, když jsem slyšel, že můj ruský protějšek odvážně vystoupil proti své vlastní vládě. Ale to je především věc osobního povolání a mandátu, spíše než obecná povinnost křesťanů nebo kriticky myslících Rusů. I když to samozřejmě velmi vítám.“

Dále poznamenal, že loajalita mezi křesťany přesahuje všechny hranice a jejich vzájemné pouto skrze Krista je silnější než pouto k národu nebo fyzické rodině. 

Samuil Petrovski, prezident Srbské evangelikální aliance Christianity Today řekl, že „tato otázka není nová. Když před mnoha lety ukrajinští pastoři požádali ruské pastory, aby vystoupili proti Putinovi, vzpomínám si, že jsem s tím nesouhlasil“.

„Vím, že většina křesťanských vůdců v Rusku je proti válce. Modlí se za mír ve svých kostelech a někteří z nich veřejně demonstrují. Jsou pod velkým tlakem. Nejdůležitější je jednota věřících na Ukrajině a v Rusku,“ poznamenal pro CT prezident Srbské evangelikální aliance. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. dubna 2022 Foto: Wikimedia Commons – Dietrich Bonhoeffer

Tags: ,,,

2 Komentáře

 1. Ježíš Kristus by si mohl zachránit život, kdyby přestal kritizovat izraelskou politickou smetánku a odešel někam do ústraní. Pokud by odešel, dnes bychom o jeho učení nevěděli nic. Podle tradice většina apoštolů rovněž umřela mučednickou smrtí. Z toho vyplývá, že pokud my, křesťané chceme přesvědčit svět o své víře v nebeské království, musíme být připraveni položit život za pravdu či spravedlnost jako Dietrich Bonhoeffer. Každý z nás se jednou může ocitnout před volbou, zda se podvolí životu ve lži nebo zda se vystaví riziku smrti tím, že bude trvat na své pravdě.

  Během komunistické totality někteří křesťané přímo kolaborovali s komunistickým terorem. Další velká skupina křesťanů hrála obojakou hru, pro niž George Orwell vymyslel název doublethink (schopnost udržet v mysli dva zcela protikladné názory jako pravdivé). Jen malá část křesťanů se plánovitě distancovala od komunistické totality – odmítla papouškovat komunistické lži. Převážná většina křesťanů se stáhla do svého soukromí a svou víru navenek nijak neprojevovala. Ba co více – takový postoj utajované víry začala považovat dokonce za svoji ctnost. K tomu účelu si vychytrale vymysleli následující zdůvodnění: Veřejná angažovanost je vlastně politika a politika je „svatému“ křesťanu odporná. Žel, tato myšlenka, která byla vodou na mlýn totalitní mašinerii, přetrvává mezi křesťany dodnes, i když dnes se už nikdo nemusí bát politické perzekuce.

  Měli bychom svým dětem otevřeně říci, že být křesťanem vyžaduje, aby člověk byl hrdinou, že otevřené pojmenování zla, jak to dělal Ježíš, když řekl farizeům, že jejich otec je ďábel, může sebou nést riziko smrti. Stejně tak by všichni křesťané neměli váhat označit „věřícího“ Putina a jeho klaku jako ďáblovy zplozence…

  Odpověď
 2. D. Bonhoeffer byl jistě svělý teolog a statečný muž. V této souvislosti bych ho ovšem raději nezmiňoval. V určitých ohedech byl z dnešního hlediska dost rozporuplnou osobností. Někdy si říkám, že jeho největším štěstím bylo, že zemřel mučednickou smrtí.
  Jeho politicko-antropologické postoje byly silně ovlivněny tehdejší rasovou ideologií. Nebyl nacista, ale přesvědčený německý „národovec“. Věřil, že jedině lidé nordické rasy jsou schopni pochopit, zachovávat a naplnit Kristovo evangelium. Čím dále více na východ jsou lidé geneticky zatíženi nestálostí, pověrečností, nedůsledností v názorech i činech, absencí studu a dalších dobrých mravů a ctností. Stál proti oficiální německé církvi, která se příliš kompromitovala kolaborací s nacismem, ale jeho „vyznavačská“ cíkev měla být založena právě na výše zmíněných ctnostech německého národa. Nikoliv ve sféře politického vlivu, ale v oblasti duchovní.

  Také jeho angažovanost v přípravě atentátu na Hitlera vycházela z přesvědčení, že Vůdce zavedl národ do slepé uličky, ztratil schopnost dovést Němeco k vítězství ve válce. Důstojíci, kteří atentát připravili, chtěli uzavřít separátní mír se západními mocnostmi a napřít úsili směrem na východ. To Bohnoefferovu pohledu na svět konvenovalo.

  I jeho teologický princip „trpícího“ Boha – tedy Boha, který nese břemeno se svým lidem – jakkoliv nám může připadat aktuální a skvělý, pokud ho vnímáme odtrženě od dobového kontextu – tak v původním významu představoval Boha, který „trpí“ společně se svým „vyvoleným“ německým národem. Národem, který vlivem vlastních chyb, ale především pod tlakem „východních barbarů“ nebyl s to, dosáhnout Bohem ustanovených cílů. Přesto Bůh ve svém milosrdenstí svůj lid nepustil, ale trpí spolu s ním v čase, kdy nastává den jeho porážky a potupy.

  Jeho údajně poslední dochovaný text před popravou, je nádherná báseň, mnohokrát zhudebněná a obsažená též ve zpěvníku CČE.
  Zkuste si ale její text přečíst z pohledu výše napsaného:

  1. Von guten Mächten treu und still umgeben,
  behütet und getröstet wunderbar,
  so will ich diese Tage mit euch leben
  und mit euch gehen in ein neues Jahr.

  2. Noch will das alte unsre Herzen quälen,
  noch drückt uns böser Tage schwere Last.
  Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
  das Heil, für das du uns geschaffen hast.

  3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
  des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
  so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
  aus deiner guten und geliebten Hand.

  4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
  an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
  dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
  und dann gehört dir unser Leben ganz.

  5. Laß warm und hell die Kerzen heute flammen,
  die du in unsre Dunkelheit gebracht,
  führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
  Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

  6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
  so laß uns hören jenen vollen Klang
  der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
  all deiner Kinder hohen Lobgesang.

  7. Von guten Mächten wunderbar geborgen,
  erwarten wir getrost, was kommen mag.
  Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
  und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář