Joel Osteen povzbudil tisíce lidí na newyorském stadionu, aby i přes zkoušky zůstali věrni Bohu

New York – Tisíce lidí se v sobotu sešly na stadionu Yankee v New Yorku na akci pastora Joela Osteena. Akce byla zaměřena na to, aby přinesla do stále úzkostlivější a sklíčenější generace nový pocit naděje.

Osteen, který mítink pořádal společně se svou ženou Victorií, se ve svém poselství zaměřil na hledání naděje uprostřed nepřízně osudu a na to, jak zůstat věrný v těžkých časech – poselství, které je podle jeho slov aktuální v souvislosti s krizí Covid-19, ekonomickými otřesy a společenskými nepokoji. 

„Chci s vámi dnes večer mluvit o svobodě v ohni zkoušek,“ řekl podle Christian Post pastor, který vede sbor Lakewood Church v texaském Houstonu. „Bůh nedopustí těžkosti, pokud s vámi nemá nějaký záměr. Je ve vás uzamčen potenciál, který vyjde najevo pouze prostřednictvím zkoušek.“

Oblíbený řečník a autor několika bestsellerů citoval Žalm 4,1, kde David říká: „Bůh mě požehnal v čase mého soužení,“ aby posluchačům připomněl, že Bůh používá těžkosti a časy zkoušek, zrady a ztrát, aby svůj lid zdokonalil a posvětil. 

„V ohni objevil přízeň,“ zdůraznil Osteen. „Pravdou je, že vás to připravuje. Nevidíte, že vám Bůh dává růst. Uvidíte nový růst, nové příležitosti, nové talenty. Nebojujte s ohněm. Zůstaňte věrní, když procházíte ohněm.“

„Všechny zkoušky ve vašem životě jsou řízené. Nepřítel se vás nemůže dotknout bez Božího svolení,“ zdůraznil Osteen a citoval příběh Jobův, který navzdory překážkám důvěřoval Bohu. 

SOUVISEJÍCÍJoel Osteen připravuje na newyorském stadionu Yankee svou obří akci názvem Večer naděje

„Bůh nejenže stál při Jobovi, vrátil mu zdraví, ale na závěr ho požehnal dvojnásobkem. Písmo říká, že Job žil ještě 140 let a těšil se ze svých dětí a vnoučat. Možná stejně jako Job sedíš v popelu a díváš se na to, co jsi ztratil, co se ti nepovedlo, s čím se potýkáš. Snadno můžete být sklíčení, cítíte se jako v obrovském ohni. Pravdou je, že jsou to řízené zkoušky. Bůh by to nedovolil, kdybys z toho nevyšel posilněn.“

Podle Christian Post se jednalo o první akci, kterou Osteenovi uspořádali na stadionu ve velkém měřítku po více než třech letech kvůli omezením vyplývajícím z pandemie Covid-19. Předchozí vystoupení na stadionu Yankee se konalo v roce 2014. Jejich první mítink v New Yorku v roce 2009 znamenala vůbec první nesportovní akci na stadionu Yankee. 

SOUVISEJÍCÍJoel Osteen – Boží posel nebo falešný prorok?

Na akci zazněla také svědectví místních pastorů, kteří zakusili Boží přízeň uprostřed zkoušek, a videoposelství Paula Osteena, všeobecného a cévního chirurga, který cestuje do zemí subsaharské Afriky, aby vystřídal lékaře a chirurgy na misiích, když jsou na dovolené. 

Kapela Lakewood Music na akci poprvé představila svůj nový singl Can I Getan Amen. Alexandra Osteenová, dcera Joela a Victorie a členka skupiny Lakewood Music, řekla CP, že píseň je „hymnou pro lidi, kteří chtějí vyznávat ve svém životě Boží zaslíbení“.

Pastor Osteen se v kázání také zamýšlel nad bolestí, kterou zažil v roce 1999 po smrti svého otce a „nejlepšího přítele“. Připomněl účastníkům, že „záleží na tom, co děláte v ohni a jak reagujete na nepřízeň osudu“.

„V té době začala růst semínka, která by bez žáru ležela ladem,“ řekl. „Objevil jsem schopnosti, o kterých jsem nikdy nevěděl, že je mám. Když můj otec zemřel, najednou jsem měl touhu vystoupit a stát se pastorem.“

„Neodsuzujte svou situaci příliš brzy,“ dodal. „Tvůj čas teprve přijde. Bůh na tebe nezapomněl. Bůh dopustil, aby tě ten oheň neporazil, ale povýšil. To, co vypadá jako neúspěch, je ve skutečnosti Boží plán.“

„Odejdete odsud s větší radostí, větší nadějí, větším vítězstvím,“ prohlásil. „Bůh je tu pro vás v těžkých chvílích, aby vám dal sílu, kterou potřebujete, pokoj, který potřebujete, moudrost, kterou potřebujete.“

Večer Osteen uzavřel výzvou, abyste se „zapojili do církve založené na Bibli. Moje výzva zní: Zůstaňte věrní v ohni,“ řekl. „Uzdravení přichází, ve jménu Ježíše.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 10. sprna 2022 Foto: Joel Osteen Ministries – Joel Osteen

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář