Procházej: ČCE

V pondělí 2. listopadu 2020 došlo k útokům na civilisty ve Vídni. Informace o útoku námi hluboce otřásá a vyjadřujeme solidaritu se…

Jsem zastáncem tlusté čáry. Odpuštění považuji za zásadní křesťanskou myšlenku a nejdůležitější Kristovo poselství. Cesta smíření je racionálnější než cesta pomsty Zdeněk…

Milan Timoteus Balabán se narodil 3. září 1929 jako nejstarší ze čtyř dětí diákona – misijního kazatele Českobratrské církve evangelické – Antonína…