Procházej: ČCE

Motto: Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je…

V pondělí 26. dubna zemřel pedagog, spisovatel a farář ČCE Stanislav Kaczmarczyk. Bylo mu 84 let. V letech 1955 až 1959 studoval teologii na Evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě.…