Procházej: ČCE

V nakladatelství Dingir vychází český mezináboženský kalendář na rok 2022. Hlavním autorem je evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal. V nakladatelství Dingir…