Procházej: ČCE

Odvolal, že nezabije. Připadal si jak Petr po zapření Krista Jako dvanáctiletý slavil Ondřej Halama v březnu 1969 s tatínkem výhru Československa nad ‚ruskými‘…

V nakladatelství Dingir vychází český mezináboženský kalendář na rok 2022. Hlavním autorem je evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal. V nakladatelství Dingir…