Procházej: ČCE

V pondělí 26. dubna zemřel pedagog, spisovatel a farář ČCE Stanislav Kaczmarczyk. Bylo mu 84 let. V letech 1955 až 1959 studoval teologii na Evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě.…