Procházej: chvály

Víkend, 4. - 5. júna 2021, kedy sa konal Festival Lumen - "Behind the walls", prebehol úspešne, za dodržania všetkých protipandemických opatrení.…

Trnava - Aj v roku 2021 Festival Lumen prinesie do Trnavy festivalovú atmosféru prostredníctvom projektu Behind the walls. Uskutoční sa 4.-5. júna…

Raná cirkev bola cirkvou, ktorá sa učila, milovala, uctievala a evanjelizovala (pozri SK 2:42–47). V tejto časti sa bližšie pozrieme na stránku uctievania. STVORENÝ PRE UCTIEVANIE…