Procházej: čína

Nedávno jsem s jedním křesťanem mluvil o politice. Přišla řeč na velmoci, a tento muž říkal: „Kdyby došlo ke konfrontaci mezi Spojenými státy…