Procházej: kresťan

V tomto padnutom svete všetci kráčame ulicami nesplnených sľubov. Veriaci či neveriaci, bohatý či chudobný, mladý či starý, len málokto, ak vôbec…

Abrahám — človek, ktorý žil vierou Abrahám poslúchol, že má vyjsť z Cháránu a nasledovať Boha do novej krajiny, ktorú nepoznal. Toto je metafora aj…

Jedným z kľúčov k duchovnému rastu je pripojiť sa k miestnej cirkvi. Biblická podoba cirkvi by mala poskytovať zdravé biblické vyučovanie, pravé uctievanie, ovzdušie, v ktorom…