Procházej: Pesach

„Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.“ V Izraeli vrcholia prípravy na biblický sviatok Pesach…