Procházej: smíření

Rozhovor s Karlem Řežábkem, členem přípravného výboru a přímým aktérem slavnosti smíření na Bílé hoře o jeho dojmech z této duchovně důležité události. Ráda…