V Argentině roste počet evangelikálů, ale také nevěřících

Argentina se koncem prosince stala první latinskoamerickou zemí, která legalizovala potraty. Senát schválil návrh zákona poté, co před dvěma lety bylo podobné úsilí neúspěšné.

Návrh zákona umožňuje ženám legálně ukončit těhotenství z jakéhokoli důvodu až do 14 týdne. Zákonodárci udělali také výjimky, pokud se jedná o znásilnění nebo je ohrožen život ženy.

Podle studie, kterou zveřejnila Národní rada pro vědecký a technický výzkum, se v posledních letech počet věřících hlásících se ke katolické církvi v domovské zemi současného papeže snížil. V roce 2019 se přibližně 63 procent populace identifikovalo s katolickým vyznáním, což je pokles o 13 procent v porovnání s rokem 2008. Dvě nejrychleji rostoucí náboženské skupiny jsou evangelikálové s 15 procenty z celkové populace a nevěřící, kterých je 19 procent.

SouvisejícíGlobální rozměr církve dokazuje nárůst křesťanství na jižní polokouli

„Většina zemí v Latinská Americe má římskokatolické kořeny, pokud jde o náboženství, které přišlo spolu se Španěly, když dobyli toto území,“ říká v rozhovoru pro Christianity Today argentinský evangelikální pastor Josue Fernandez.

Historie země byla podle Fernandeze ovlivněna imigračními vlnami, které se postupně integrovaly do společnosti. Severovýchod má hlavně populaci z Německa nebo Holandska, severozápad zas původní obyvatele převážně z Bolívie spolu s přistěhovalci ze Středního východu. V centrální části jsou to potomci Španělů nebo Italů a na jihu lidé z Walesu a Anglie.

Fernandez dále vysvětlil, že pokud jde o evangelikální křesťany, tak v téměř z 90 procent se jedná o letničně-charizmatické věřící. Na dotaz do jaké míry se projevuje příslušnost k církvi v účasti na bohoslužbách, tak poznamenal, že v případě letničních křesťanů v porovnání s katolíky, jsou velice angažovaní a aktivně se zapojují do života církve.  „Když tedy vezmeme v úvahu vaši otázku, z tohoto pohledu většina evangelikálů pravidelně navštěvuje bohoslužby.“

 

„Myslím, že máme kolem 1200 členů. Pravděpodobně 700 z nich se účastní pravidelně bohoslužeb. Ale v případě katolické církve výzkum z roku 2008, který provedla vláda ukázal, že pouze 9 procent katolíků pravidelně navštěvuje kostel,“ uvedl Fernandez.  

Podle něj většina křesťanů z rostoucí evangelikální komunity jsou katolíci, kteří prožili nějaké zklamání z církve a ocitli se v duchovním vakuu, které se rozhodli řešit přechodem do evangelikálního společenství. Jednou z hlavních výzev, které katolická církev čelila, byl její vztah k politickým frakcím, které páchaly různé trestné činy během vojenského puče v letech 1978 až 1983, když v některých táborech, kde byly nelegálně drženy osoby, působili také katoličtí kněží.

SouvisejícíK evangelikálnímu hnutí se podle analýzy hlásí kolem 660 milionů věřících

Jmenování Bergolia do pozice hlavy katolické církve vnímali i evangelikálové v Argentině jako pozitivní zprávu. Očekávalo se, že by to mohlo pomoci k zastavení úbytků členů v nejpočetnější křesťanské denominaci v celé Latinské Americe, ale podle Fernadeze se po prvotním nadšení vše vrátilo do starých kolejí a nejnovější statistiky ukazují, že odliv členů z katolické církve pokračuje.

„Pokles tedy pokračuje dále a statistiky ukazují, že Brazílie bude v příštích letech první zemí, v níž budou evangelikálové většinou. Jednou z hlavních letničních církevních skupin v Brazílii je Univerzální církev Božího království, která je velmi nakloněná k evangeliu prosperity a má další teologické důrazy, které ostatní evangelikálové nevnímají příliš pozitivě,“ říká argentinský pastor pro CT.  

I když jsou evangelikálové v Argentině kritičtí k evangeliu prosperity, na druhé straně je to určitá reakce církve na potřeby, které trápí lidi v Jižní Americe. Fernandez vysvětlil, že chudoba patří k nejpalčivějším problémům současnosti.  „Pokud jde o přiblížení se potřebám lidí, je to velmi důležité, protože reagují na to, co lidé hledají. Naše země jsou zasaženy chudobou, bídou a lidé se snaží najít způsob, jak se z toho dostat. A najednou vám někdo káže, jak se z toho dostat, jak to změnit, jak žít jiný život. Můžete skončit s chudobou – to je velmi lákavá zpráva,“ řekl pastor k důvodům, proč je zvěst o Božím požehnání tak lákavá pro obyvatele a letniční církve zaznamenávají rapidní nárůst v těchto tradičně katolických zemích.  

„Cestoval jsem po celé Latinské Americe, byl jsem na Haiti, byl jsem na Jamajce – jedné z nejchudších zemí v regionu – a najdete tam kázat tyto skupiny. Proč mají letniční křesťané v těchto chudých zemích velké sbory? Protože kážou o něčem, po čem lidé zoufale touží: Chceme přestat být chudí. Ukažte nám, jak se můžeme dostat z tohoto utrpení.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 15. ledna 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář