V Izraeli byl objeven vzácný nápis odkazující na biblickou knihu Soudců

Na jihu Izraele byl objeven vzácný nápis z doby biblických soudců.

Přibližně 3100 let starý nápis „Jerubbaal“ je další jméno pro soudce a proroka Gedeóna, jehož vítězství nad Midiánci je zaznamenáno v knize Soudců.

SOUVISEJÍCÍArcheologové našli v Súdánu ruiny středověké núbijské katedrály

Přední archeologové a profesoři Jussef Garfinkel a Saár Ganor k vzácnému objevu podle portálu Christian Today uvedli: „O Gedeónovi se poprvé zmiňuje při válce proti modlářství rozbitím Baalova oltáře a zbořením posvátného kůlu. V biblické tradici je potom popsán jeho triumf nad Midiánci, kteří přecházeli přes Jordán a drancovali zemi.“

Podle biblického příběhu Gedeón zorganizoval pod Božím řízením armádu se 300 bojovníky a v noci zaútočil na midiánský tábor.  Vzhledem ke zeměpisné vzdálenosti vykopávek od údolí Jezreel se podle profesorů může tento nápis také vztahovat na jiného soudce jménem Jerubaal a ne na Gedeóna.

„V každém případě bylo jméno Jerubbaal v době biblických soudců zjevně běžně používáno,“ dodávají archeologové.

Nápis byl napsán inkoustem na džbáně a archeologové jej považují za údaj o jeho majiteli. Na vykopávkách se podíleli odborníci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a Izraelský historický úřad (IAA).

Džbán mohl pojmout asi jeden litr vzácného tekutého materiálu jako je olej, parfém nebo nějaký starověký lék. Nalezené historické předměty se datují do období kolem 1100 p. n. l. a byly nalezeny uvnitř skladovací jámy, která byla vykopána do země a lemována kameny.

Tento objev nadchl archeology hlavně z toho důvodu, že je to poprvé, co se jméno Jerubbaal našlo mimo biblické prameny a ve vrstvě země z doby kolem 1 100 p. n. l.

Podle archeologů jsou nápisy z období soudců extrémně vzácné a v izraelské archeologii téměř nemají obdoby.

„Jak dobře víme, vedou se odborné debaty o tom, zda biblická tradice odráží realitu a zda je věrná tradici z doby soudců a dnů krále Davida,“ uvedl tým.

„Jméno Jerubbaal se v Bibli objevuje pouze v období soudců, ale nyní bylo také objeveno v archeologických vykopávkách ve vrstvě z tohoto období. Skutečnost, že v Bibli jsou uvedena stejná jména, která se nacházejí i na nápisech získaných z archeologických vykopávek, ukazuje, že příběhy byly zachovány a předávány po generace.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 19. čerence 2021 Foto: Nápis Jerubbaal, napsaný inkoustem na keramické nádobě. (Dafna Gazit / Izraelský historický úřad)

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář