V tomto roku sa nemusíš strachovať

„A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“ (R 8:28). Kedykoľvek si prečítam tieto známe slová, prichytím sa pri tom, že si kladiem otázku: Viem o tom? Čerpám z toho? Nový rok dáva každému z nás príležitosť, aby sme otestovali kotvu svojej duše, hlavne uprostred vĺn strachu a úzkosti z budúcnosti.

Je dôležité si všimnúť, že Pavol hovorí: „Všetky veci slúžia na dobro.“ Nehovorí: „všetky veci sú dobré.“ To, že sa staneme kresťanmi, ešte neznamená, že sme teraz chránení pred hroznými vecami, ktoré sa stávajú. Niektorí vodcovia na svete to možno v dnešnej dobe učia, ale od samotného Boha to v Písme počuť nebudeš. Trápia nás rovnaké choroby, finančné výzvy, straty našich blízkych, stresy v práci, problémy vo vzťahoch, nehody a iné výzvy ako kohokoľvek iného v tomto porušenom svete, v ktorom žijeme. Trpíme ako ktokoľvek iný. Na niektorých miestach vo svete dokonca trpíme ešte viac kvôli svojej viere v Ježiša. V najbližších dvanástich mesiacoch sa môže stať niečo hrozné, v dobe, keď budeme verne nasledovať Krista.

„To, že sa staneme kresťanmi, ešte neznamená, že sme teraz chránení pred hroznými vecami, ktoré sa stávajú.“

Pavol nehovorí, že sa nám v kresťanskom živote nepostaví do cesty nič zlé; on hovorí, že Boh môže vziať všetko, čo nám príde do cesty, a spôsobiť, aby nám to slúžilo na naše dobro. Nie je zodpovedný za zlo, ale dokonca ani zlo a utrpenie nemôžu uniknúť pred jeho dokonalými zámermi, ktoré má s nami.

VŠETKY VECI V ROKU 2020

Dostali sme tento verš, pretože sa stane presne tým, čo potrebujeme počuť. Pavol už načrtol základný charakter kresťanského života — teraz utrpenia, potom sláva (R 8:17) –, charakter odvodený od služby samotného Krista. Vo svete plnom bolestivého čakania je pre nás tento verš nenahraditeľným zdrojom, ktorý si môžeme vziať do tohto nového roka. Budeme potrebovať vedieť, že Boh je schopný vziať všetko, čo sa nám prihodí, a použiť to pre naše najvyššie dobro.

„Všetky veci“ znamená všetko, čo sa nám prihodí vrátane tých celkom najhorších vecí, ktoré sa môžu stať. Dokonca ani tieto veci nie sú mimo Božieho láskyplného zámeru s naším životom. V Starom zákone sa mohol Jozef obzrieť za tým nevýslovným zlom, ktoré mu spôsobili jeho bratia a povedať: „Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré“ (1. M 50:20). Obavy nám vravia, že oni mali zlé úmysly — že sa to stalo vtedy, keď Boh nedával pozor. Viera nás uisťuje, že Boh má dobré úmysly.

To, že „všetko slúži na dobré“, sa najjasnejšie ukazuje na Ježišovej smrti (SK 4:27–28). Bola to tá najhoršia vec, aká sa mohla na zemi stať. Ale Boh dokázal spôsobiť, aby z nej vzišlo nesmierne a večné dobro.

DOBRO, KTORÉMU BUDÚ SLÚŽIŤ VŠETKY VECI

Čo to teda v praxi znamená? Akýkoľvek rok máš za sebou, Boh nemohol byť k tebe lepší, ako bol. Možno bol minulý rok pre teba veľmi bolestivý (pre mňa bol jedným z najťažších, aké som zažil). Možno je to tak. Ale toto nám hovorí Božie Slovo o tomto minulom roku. Nebude to platiť menej o roku, ktorý príde. O tomto budúcom roku bude platiť, že jeden okamih za druhým bude Boh meniť, aby veci poslúžili pre tvoje najvyššie dobro.

„O tomto budúcom roku bude platiť, že jeden okamih za druhým bude Boh meniť, aby veci poslúžili pre tvoje najvyššie dobro.“

Azda s vedomím, že pre niektorých z nás bude ťažké tomu veriť, Pavol ukazuje, ako túto pravdu podporuje nasledujúci verš: „Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi“ (R 8:29).

Toto je dobro, ktorému všetky veci v tvojom živote slúžia — že sa staneš podobný Ježišovi. Máme problém vidieť Božiu dobrotu, pretože máme problém pochopiť, ako vyzerá najvyššie dobro. Náš pohľad na to, čo je dobré, sa tak veľmi vzďaľuje od Božieho. Verše, ako je tento, nám pripomínajú, že Boh vie oveľa, oveľa viac o tom, čo je pre nás absolútne najlepšie, než to vieme my. Boh nepoužíva všetky veci na to, aby tento život prekypoval finančným bohatstvom, dobrým zdravím či obľúbenosťou u ľudí. Boh používa všetky veci na to, aby sme sa čoraz viac podobali na Jeho Syna.

NIET SA O ČO STRACHOVAŤ

Ako kresťania sme tí, ktorí milujú Boha a ktorí boli povolaní podľa jeho rady. Nie je to tak, že my sme ako prví milovali Boha, a On na to odpovedal tým, že nás povolal, aby nás požehnal; je to presne naopak. Božie povolanie spôsobilo, že sme Ho spoznali a sme schopní Ho milovať. Nie dokonale, ale opravdivo. Máme nové srdce a zaľúbili sme si Boha. Milujeme ho. Akokoľvek hlboko siahajú tvoje hriešne impulzy, Duchom darovaná láska k Bohu siaha ešte hlbšie. A toto prisľúbenie je určené pre teba: Boh používa všetky veci na tvoje dobro — na to, aby si sa podobal jeho Synovi.

Práve to chce Boh pre mňa najviac. Práve to by som mal chcieť najviac pre seba. V mojom živote nemohlo byť nič väčšie než toto. V celom stvorení, dejinách a realite neexistuje žiadna vec, ktorej Boh dovolí, aby sa tomu postavila do cesty.

„Akýkoľvek rok máš za sebou, Boh nemohol byť k tebe lepší, ako bol.“

Čo určite znamená, že neexistuje žiadna vec, o ktorú by som sa musel strachovať. Ak Boh používa všetky veci na moje dobro, potom Boh usporiadal všetky veci v mojom živote tak, ako to najviac potrebujem. Starosti z mojej strany budú len naznačovať, že existujú hlbšie miesta v mojom srdci, na ktoré musím uplatniť túto pravdu. Viem, aké je ťažké bojovať s úzkosťou. Ale ak sme v Kristovi, nemusíme sa strachovať o budúci rok. Neexistuje taký okamih, v ktorom by sme sa museli báť. Každú sekundu bude Boh pracovať na tom, aby z nás urobil ľudí viac podobných Kristovi. Čo by len mohlo byť lepšie?

 

ZDROJ: CHCEMVIAC.COM AUTOR: SAM ALLBERRY © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG FOTO: PIXABAY.COM

 

Tags: ,,

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář