Většina pastorů se domnívá, že ženy můžou zastávat vedoucí pozice v církvi

Nový průzkum společnosti Lifeway Research se ptal pastorů z různých denominací v USA na jejich názor, zda ženy můžou zastávat přední funkce v jejich církvích.

Těsná většina pastorů uvedla, že žena by mohla zastávat pozici pastora v jejich církvi, ale tento názor se mezi jednotlivými denominacemi výrazně lišil. 

Podle 55 % dotázaných pastorů by ženy mohly zastávat pozici pastora. Toto číslo se zvýšilo na 64 procent, když se týkalo role diakonů v jejich církvích, informuje zpravodajský portál Premier. 

SOUVISEJÍCÍLetniční denominace AG ordinovala do pozice pastora rekordní počet žen

Metodističtí a letniční pastoři o něco častěji než baptističtí a luteránští pastoři uvádějí, že by ženy mohly zastávat funkci hlavního pastora – 94 procent, respektive 78 procent. 

Pouze 14 procent baptistů a 47 procent luteránů uvedlo, že jejich církve jsou otevřené tomu, aby ženy vedly jejich sbory. 

Procenta se zvyšují, pokud jde o další vedoucí role. 

Téměř devět z deseti pastorů uvedlo, že ženy by mohly zastávat službu v dětské besídce, 92 procent uvedlo, že by mohly být vedoucími výborů, 89 procent uvedlo, že by mohly sloužit v mládeži, a 85 procent uvedlo, že ženy by mohly vést biblická studia pro dospělé v jejich sborech. 

Jedno procento dotázaných uvedlo, že žádná z těchto rolí není pro ženy otevřená, zatímco necelé procento uvedlo, že si není jisté.

„Někdo bez kontextu si může myslet, že rozdíly v názorech na to, kde mohou ženy v církvi sloužit, jsou jen náhodné nebo archaické. Nejedná se však ani tak o názorové otázky, jako spíše o biblický výklad,“ uvedl Scott McConnell, výkonný ředitel společnosti Lifeway Research. 

„O této otázce se diskutuje již po staletí a teologové různých denominací docházejí k různým závěrům o tom, co Písmo v této otázce říká.“

SOUVISEJÍCÍ – Baptističtí teologové kvůli probíhající debatě o ordinování žen zveřejnili prohlášení o významu slova pastor 

Průzkum také odhalil, že na názory na vedení žen mají vliv i další faktory, jako je velikost sborů nebo věk pastorů. 

Starší pastoři v menších sborech častěji tvrdí, že ženy mohou sloužit jako pastorky.

Pastoři ve věku 55 až 64 let (60 %) a 65 a více let (59 %), častěji než pastoři ve věku 18 až 44 let (49 %), říkají, že jejich sbory umožňují ženě být pastorkou. 

U pastorů ze sborů s méně než 50 účastníky na bohoslužbách (66 procent) a sbory s 50 až 99 účastníky (59 procent) je pravděpodobnější názor, že žena může být pastorem, ve srovnání s pastory ve sborech se 100 až 249 účastníky (46 procent) a sbory s 250 a více účastníky bohoslužeb (41 procent).

„Apoštol Pavel se sice zmiňuje o rozdílech v několika konkrétních církevních rolích, ale tím jakýkoli rozdíl v postavení žen a mužů v církvi končí,“ pokračoval McConnell. 

„Když hovoří o vztahu člověka k Bohu, učí: ‚Není Žida ani Řeka, otroka ani svobodného, muže ani ženy, neboť všichni jste jedno v Kristu Ježíši‘ (Galatským 3,28).“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 27. srpna 2022 Foto: Unsplash – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář